Define Adası – Robert Louis Stevenson

define-adasi
Kitabın Adı:DEFİNE ADASI
Kitabın Yazarı: Robert Louis STEVENSON
Kitabın Yazılma Yılı:1881-82
Kitabın Yayınevi: Türkiye İş Bankası Yayınları
Kitabın Basım Yılı: 2008
Sayfa Sayısı:264
Kitabın Konusu: Define Adası İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson’un yazdığı bir macera romanıdır. Ayrı bir kitap olarak 1883 senesinde çıkan bu yapıt, daha önce 1881-1882 yıllarında bir çocuk dergisinde diziler halinde yayınlanmıştır.

Tüm romanların belki de en çok işlenenidir. Tropikal adalar, x işaretli hazine haritaları ile tek gözü kör ve bantlı, bir eli kancalı, omuzunda papağanı ile belleğimizde canlandırdığımız korsan kavramları üzerinde Define Adasının büyük etkisi olmuştur.

Stevenson Define Adası’nı yazmaya başladığında 30 yaşındaydı, bu onun bir romancı olarak ilk başarısı olacaktı. İlk onbeş bölüm 1881′de İskoçya yaylalarında bulunan Braemar’da yazıldı.

Kitabın Özeti:
Babam, annem ve ben İngiltere’nin batı sahillerinde, küçük bir kasabada, küçük bir hanı işletiyorduk. Ben, on on iki yaşlarıdayken, bir gün hana iri yarı, kir pas içinde, suratında yara izi olan, denizci birisi geldi. Hanımızı beğendiği için kalacağını, fazla yemek ve yer seçici olmadığın belirtti ve üç altını çıkartıp masanın üzerine avans olarak koydu.
Bir gün bana, dikkatli olup, bir ayağı tahta olan bir denizciyi gördüğümde, kendisine haber verirsem, ayda dört peni kazana­cağımı söyledi. Ben de kabul ettim. O günden sonra gözümü dört açtım.
Akşamlan içiyor, maceralarım anlatıyor, milleti kendisini dinlemesi için zorluyordu. Müşteriler ondan çekindikleri için seslerini çıkaramryorlardı ama her geçen gün de handan çekiliyor­lardı. Babam, “eyvah, bu gidişle iflas edeceğiz” diyordu. Aradan aylar geçmiş olmasına rağmen handan gitmeye niyeti yok gibiydi. Bir müddet sonra ne bana, ne de babama para vermez oldu. Gün geçtikçe borcu birikiyordu. Babamla sık sık tartışıyorlardı. Bir tartışma sırasında, babam kalp krizi geçirdi. Gelen doktor, aynı zamanda bölge polisi imiş. Kaptanın eli bıçaklı halini görünce, ona kızdı ve bir suç işlerse hapse tıkacağını belirtti. Ne hazin ki, birkaç gün sonra babam öldü.
Babam ölmeden birkaç gün Önce, bîr denizci gelip, “Bili bu­rada mı?” diye sordu. Tarifinden kaptanı aradığını anlamıştım. Bir müddet sonra, kaptan uzaktan görünce saklandı. Kaptan içeri girip oturduktan sonra, birden bire ortaya çıkıp, afallayan kapta­nın yanına gidip oturdu. Biraz sonra karşılıklı olarak bıçaklarını çektiler ve kapıştılar. Sonra, bizim kaptan diğerini önüne katıp kovaladı, ama biraz sonra da bayılıp yere düştü. Meğer, sara nö­beti geçiriyormuş. Babamı kontrole gelen doktor onu da muayene etti ve böyle içmeye devam ederse çok yakında öleceğini söyledi.

Bu arada da babam öldü.
Birkaç gün sonra, kör bir adam gelip, kaptanla görüştü. Git­tikten sonra, kaptan “bana altı saat süre tanıyorlar” dedi, ama birkaç dakika sonra da sarsıla sarsıla Öldü. Bu kısa süre içinde gördüğüm ikinci ölümdü.
Annemle, ölünün başında bir müddet bekledikten sonra, yardım almak için köye gittik. Kaptan Flint ismini duyan, hiç kimse yanımıza yaklaşamıyordu. Mecburen, yine yalnız başımıza hana geldik. Kaptanın odasına çıkarak, sandığını açtık, gelenler olduğu için acele ile, bazı kağıtları ve paralan alıp handan çıktık. İlerde bir yere saklandık ve biraz sonra yedi sekiz kişinin ellerinde meşalelerle hanın kapısında olduklarını gördük. Sonra içeri girdi­ler. Bir müddet sonra aralarında tartışmaya, sonra da duydukları at sesleri nedeniyle kaçmaya başladılar. Sadece kör kaptan ortada kalmıştı. Hızla gelen atlılardan birisinin çarpmasıyla o da öldü. Koşa koşa annemin yanına gittim. Kadıncağız, korkusundan sin­miş kalmıştı. Beni görünce, sarılıp ağladı.
Gümrükçüler, kaçanları kovaladılar. Ancak, çoktan gemile­rine atlayıp kaçmışlardı. Hana girdiğimizde, bu kadar kısa süre­de, nasıl böyle altını üstüne getirebildikleri hayret verici bir olay­dı. Gümrükçülerin başı Jack bunun sebebini öğrenmek istedikle­rinde koynumdaki muşambayı gösterdim. Hep birlikte doktorun yanına gittik. Doktor ve Jack bana iltifat ettiler ve kahraman bir çocuk olduğumu söylediler.
Anlaşılan oydu ki, Kaptan Flint denen adam çok tehlikeli bir korsandı ve bir yerlere gizlemiş olduğu hazinesi vardı. O, para peşinde değil, hazinenin yerini gösteren haritanın peşinde idi. Ve bu harita, koynumdan çıkardığım muşambadaki kağıtların ara­sında idi.
Şimdi hedef hazineyi bulmaktı. Ayarlanan bir gemi ile yola çıkacaktık. Hazine falan umurumda değildi. Böyle bir yolculuk yapacağım için çok heyecanlı ve sevinçliydim.
Nihayet, Brİstol limanından, denize açıldık. Yolculuğumuz genellikle sakin geçiyordu. Adaya varmamıza bir iki gün yolu­muz kalmıştı. Akşam vakti elma almak için girdiğim fıçının içinde iken, ayru zamanda aşçılık da yapan tek bacaklı gemici Silver geldi ve fıçının üstüne oturdu. Tam sevinçle kendisine seslenecek­tim ki başka bir gemici ile konuşmalarını duyunca vaz geçtim. Anladığım kadarıyla, bunların hepsi korsandı. Silver de bizim kaptanın korkuyla kaçtığı tek bacaklı meşhur korsandan başkası değildi. O andan sonra, gemideki birçok namuslu insanın hayatı bana bağlıydı. Fıçıdan çıkınca, hemen kaptan, kont ve doktorla bir araya geldim ve tüm duyduklarımı anlattım.
Adaya varınca, ben de karaya çıkanlar arasmdaydım. Ko­nuşmamıza göre Kont, doktor ve kaptan gemide kalmışlardı. Bir ara Silver ile arkadaşı Tom’un konuşmalarını duydum. Hemen saklanıp, dinledim. Tom, Silver’e karşı çıkıyordu. Bunun üzerine Silver, Tom’u bıçağıyla öldürdü. Çok korkmuştum. Hemen gö­rünmeden kaçmaya başladım. Epeyce koştuktan sonra, burada yamyam gibi bir adamla karşılaştım. Yanımda tabancam olduğu için, karşısına dikildim. Sonra, adamda benim zararsız olduğumu anlayınca konuşmaya başladık. İsmi Benjamin Gunn olan gemici, üç yıl önce burada tek başına yaşamaya mahkum edilmişti. Ona karşı bîr yakınlık duyuyordum.
Birden bir patlama sesi duyduk. Anlaşılan savaş başlamıştı. Hemen, Gunn’Ia beraber, limana doğru koştuk. Yolda, Gunn’la birbirimizi kaybettik. Koşa koşa limana yaklaştığımda, doktor ve kaptanın diğer gemicilerle bir arada olduklarını gördüm. Gemiyi terk etmişlerdi. Onlara gördüğüm her şeyi anlattım. Onlarda, gemiyi ele geçirecek iken, ben olmadığım için bu plandan vazge­çip, karaya çıkmışlar. Tom’un Ölüm çığlığını benim zannederek, geri dönmüş ve gemide lazım olacak ne varsa bir kayığa yükleyip, yeniden adaya çıkmışlar. Tabii, gemidekiler bunları görünce, top ateşine tutmuşlar ancak, isabet ettirememişler. Karaya çıkınca, bu sefer de karadakilerle silahlı çatışmaya girmişler. Neticede, bu kütükten eve sığınmışlardı.
Bir müddet sonra, Silver ve adamları yakınımıza kadar gelip, anlaşmak İstediklerini söylediler. Kaptan onlara, “Şayet teslim olursanız, hayatınızı bağışlar, sizi en yakın cezaevine bırakırım. Yoksa teker teker Öleceksiniz” dedi. Kızgınlıkla gerisin geriye gittiler. Sonra, kaptan hepimizi mevzilere yerleştirdi ve nasıl savaşacağımızı anlattı.
Nitekim, çok geçmeden dört bir yandan ateş etmeye başladı­lar. Hızla, bulunduğumuz yere doğru ilerliyorlardı. Artık kavga, kılıç ve tabanca ile oluyordu. Sonuçta, bizden üç, onlardan altı kişi ölmüştü.
Kaptanın yarası pek ağır değildi. Doktor, onun yarasını sar­dıktan sonra, dışarı çıktı. Anladığım kadarıyla, Benjamin Gunn’u bulmaya gitmişti. Ben de, yanıma iki tabanca, mermi ve peksimet alarak, kafamdaki planı gerçekleştirmek için kimseye söylemeden dışarı çıktım. Söyleseydim, bırakmazlardı. Niyetim kıyıya kadar gitmek ve bağlı olan geminin halatlarını kesmekti. Kayığa bindim ve sessizce gemiye yaklaşıp, halatı kestim. Gemidekiler farkına varmamışlardı. Aniden, aklıma gemiye çıkıp ve onların sarhoş-hıklarından faydalanarak gemiyi ele geçirmek geldi. Bir yolunu bulup gemiye çıktığımda, ortalıklarda kimseyi göremedim. Sonra, kilere doğru ilerlerken yerde yaralı yatan Hands’ı gördüm. Belli ki, diğer korsanlar tarafından yaralanmıştı. Onunla konuşup, anlaştım. Hands’m yaralarını sardım ve onun yönlendirmesiyle gemiyi Define Adası’na doğru yönlendirerek gitmesini sağladım. Yalnız, Hands’un yüzündeki ifadeyi hiç beğenmiyordum. Nite-kim bir müddet sonra, gemimiz karaya oturduğunda, sinsice arkamdan saldırdı. Hatta beni bıçakladı da. Ben de iki tabancamı birden ateşleyerek onu öldürdüm.
Yaramdan dolayı acılar içerisinde kıvranmama rağmen, ge­mide tehlike kalmadığı için rahattım. Kayalara çarptığı için yan yatmış bulunan gemiden çıktım ve yürüyerek kıyıya vardım. Amacım, kaîedekilerîn yanma varmaktı. Bizimkilere sürpriz yapmak için sessizce içeri girmiştim ki kendimi birden bire kor­sanların ortasında buldum. Korsanlar, kütükten evi ele geçirmiş­lerdi. Silver, alaycı bir şekilde “Demek döndün ha, Jack” diyordu. Bir şey vardı ki, benim diğerlerinden ayrılmış olduğumu zanne­diyorlardı. Sevindirici başka bir şey daha vardı ki, doktor, kaptan ve diğerleri ölmemiş, korsanların dediğine göre, onlarla anlaşarak her şeyi bırakıp, ayrılmışlardı.
Ben de, bütün gelişmeleri, geminin durumunu ve ölen adam­ları anlatarak, onlara meydan okur bir şekilde, dediklerimi yapmalarını söyledim. Bazı korsanlar üzerime saldıracaklardı ki Sİlver bırakmadı.
Sonra olaylar şöyle gelişti: Hep birlikte defineyi kazmak için gittik. Kazdığımız yerde, define falan yoktu. Birisi, daha Önce, bulmuş ve götürmüştü. Silver bana bir tabanca verdi ve hazır olmamı söyledi. Nitekim biraz sonra, ağaçların arasından korsan­ların üzerine kurşun yağmaya başladı. ,
Biraz sonra, korsanların üçü Öldürülmüş, ikisi ise kaçmıştı.
Meğer, Silver ve doktor anlaşarak planları yapmışlar. Benjamin Gunn’da bu plandaki rolünü çok güzel oynamış. Hazi­neyi oradan çıkarıp, kaldığı yere götüren de Benjamin’den başkası değilmiş.
Ertesi sabah erkenden toplanma hazırlıklarına başladık. Her millitenin parası ve altını mevcuttu. Tam üç gün, paralan çuvalla­ra yerleştirrhekle geçti. Kaçan korsanların adada bırakılması, yan-lanna yiyecek ve erzak verilmesi kararlaştırıldı. Sonra da demir alarak yola koyulduk. Birkaç gün sonra güzel bir körfeze girerek, demir attık. O günün, gecesi, Silveç yanına bir miktar para da alarak gemiden kaçtı. Bir bakıma iyi de oldu.
Bu limanda bir hafta kaldıktan sonra, rahat bir yolculuk ya­parak Bristol’a vardık. Paralan, ve altınları aramızda paşlaştık. Ben, annemin yanma gelerek, tekrar hanı işletmeye başladık. Tabii ki artık işleri hizmetçilerimiz görüyordu.

Kitabın Kahramanları:
JIM HAWKINS: Bu öykünün kahramanı Jim Hawkins,”Admiral Benbow hanını İşleten bir ailenin oğluydu.Olaylar onu bir adaya sürükledi ve ünlü korsan “Kaptan Flint’in definesini bularak zengin oldu.
BİLLY BONES: Yaşlı Kaptan,ünlü korsan “Flint’in adamlarından biriydi ve Flint’in definesinin haritası da elindeydi.Ancak definenin bulunduğu adaya yolculuk yapmaktan korkuyordu.Çünkü Flint’in tayfası,haritanın Bill’de olduğunu biliyordu.
BLACK DOG: Bill’i saklandığı Admiral Benbow hanında bulunan Flint’in tayfasıydı.Amacı Billi öldürüp elindeki haritayı almaktı.Harita Korsan Flint’in hazinesinin gizlendiği adanın haritasıydı.
PEW Black Dog Bill’den haritayı almayı beceremeyince Bill’in ikinci ziyaretçisi de Pew oldu.Pew kördü ancak Bill’i korkudan öldürecek kadar da ürkütücüydü. Pew Bill’e üzerinde siyah bir nokta bulunan bir kağıt verdi;bu onun ölüm emriydi…
KAPTAN DANCE Yörenin güvenliğinden sorumlu İngiliz subayıydı.Dance, Jim ve annesini korsanlardan kurtarmıştı…
DR. LİVESEY:Öykünün gerçek kahramanlarından birydi.Jim ve Trelawney ile birlikte define için adaya yolculuğa çıkmaya karar veren üç kişiden biriydi.Yolculuk boyunca,aklı ve cesareti ile defineye kavuşmalarında önemli bir rol oynadı.

SQUİRE TRELAWNEY: Trelawnwy devletin yetkili kişisiydi. Soylu biriydi.
KAPTAN SMOLLETT: Squire Trelawney yolculuk için Bristol’a giderek iyi bir gemi kiralamıştı.Geminin Kaptanı olarak da Smollett’i tutmuştu.Önce Silver yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı.Ama Kaptan tecrübeli bir denizciydi ve haklıydı…

LONG JOHN SİLVER: Silver Korsan Flint’in tayfasıydı ve defineyi biliyordu.Define adasına gelişi de ilk değildi.Önce tayfayı kışkırtıp isyana kalkışan Silver,daha sonra Jim’in hayatını kurtaracaktı…

ISRAEL HANDS: Gemini ikinci kaptanıydı.Önceleri Hands ile Silver arasında bir bağlantının olmadığı sanılıyordu.Oysa Hands,Silver’ın planını biliyordu ve Jim onunla ölüm kavgasına girdi…

BENN GUNN: Korsan Flint’in tayfalarından biriydi ve saklı define için adaya gelen ilk ekipte bulunuyordu.Defineyi bulamayınca arkadaşları onu cezalandırdı ve adada bırakarak gittiler…

VN:F [1.9.22_1171]
Bu yazının aldığı puan
Rating: 7.9/10 (1607 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +187 (from 471 votes)
Define Adası - Robert Louis Stevenson, 7.9 out of 10 based on 1607 ratings
beyza
Eylül 22nd, 2008 at 12:52 pm

bnce güzel bir kitap ama sıkıcı yha çok uZUN BİDE

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 74 votes)
duman
Eylül 23rd, 2008 at 9:49 am

kitap sıkıcı yha yazmak zor insanın kolu ağrıyor beyann

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 57 votes)
hilall
Eylül 24th, 2008 at 5:07 am

ya çhok süfey ya gerçekten saolun emeğe saygı :):)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 53 votes)
seymanur
Eylül 25th, 2008 at 4:14 am

bu kitabı herkese tavsiye ederim yha cok güzel acıklanmıs :):):)=)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 52 votes)
esma
Eylül 25th, 2008 at 12:00 pm

ben bu kitabı hiç okumak istemiyordum ama gerçekten sürükleyici bi kitap ama genede okumazdım mecbur kaldığım için okuyorum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +19 (from 67 votes)
GAMZE
Ekim 3rd, 2008 at 4:56 am

yha bence gsel bir hikaye değil bazen sürüklüo bazen sıkıntıdan patlıom öğretmenler okucaksınz demeseydi asla okumazdm özet çıkarmm gerekio ve bu özet çooooook kısa biraz dha uunolsa olmamı snki:@

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 44 votes)
ZORUNLU...
Ekim 3rd, 2008 at 7:36 am

“esma”ya katılıyorum.bnde zorunda olduğum içn okuyorm..zaten en sevmediğim şeylerden birisi de kitap konusunda KISITLANMAK…

Siteye verdiği hizmet için teşekkür ederim…Okumak istemesem bile bir DÜNYA KLASİĞİ hakkında fikir edinmiş oldm.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 34 votes)
emre
Ekim 3rd, 2008 at 12:01 pm

kitap güzel ve maceralı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 30 votes)
oğuzhan
Ekim 4th, 2008 at 2:15 am

Çok güzel kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 30 votes)
gülfidan
Ekim 4th, 2008 at 2:38 am

çok güzzel bir kitap.hazırlayanlaa çok teşekkür edrim.insanın okudukça okuyası geliyo.maccera kitapları zaten çok süperrrrr

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 28 votes)
gökhan
Ekim 5th, 2008 at 8:06 am

bence çok güzel maceracı herkezin okumasını tavsiye ederim bize türkçe öğretmeni dedi yoksa okumazdım ama iyiki demişler güzel ben :D:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 27 votes)
mc sena
Ekim 6th, 2008 at 7:41 am

kimseye tavsiye etmem sarmadı beni gzl bi kitap diil kadere katılıorum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 27 votes)
mc sena
Ekim 6th, 2008 at 7:42 am

kısaca iğrenç bi kitap şeytan yemini ,kızıl nehirler,konuş benimle angel,siz adamı ölmekten güldürürsünüz,oma,büyük umutlar bunları okumanızı tavsiye ederim harika kitaplar 😀 bu arada RAP RAP RAP

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -11 (from 23 votes)
burcu
Ekim 7th, 2008 at 5:37 am

bende zorunlu olduğum için okudum çok iğren günde 1 sayfayı anca okuyodum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 16 votes)
birkan
Ekim 7th, 2008 at 5:54 am

çok güzel
olmuş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -11 (from 19 votes)
şirin kz
Ekim 9th, 2008 at 4:31 am

mrb arkadaslar bn yeni yazıyom ya aslında define adası gzl bi kitap ama ainanırmsnız sadece yarısına kdr okudm ama naparsn ödew oldugu içn bnde özetini okumak zrnda kaldm yaaaaaa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 20 votes)
ayşenur
Ekim 9th, 2008 at 2:05 pm

de özetlikten çıkmışş bu yani özet yanmında halt kalır ama isal haltı nese ama çok uzun ki bunla uğraşsın ki me_cure_@hotmail.com

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 9 votes)
sanane
Ekim 12th, 2008 at 8:30 am

yha bi size özet dioz siz nerdeyse kitabı yazıonus ama yinede güsel :D:D:D:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 7 votes)
admin
Ekim 12th, 2008 at 8:43 am

Arkadaşlar bu kitabın daha kısa bir özeti çok kısa zamanda yayınlanacaktır… Ancak eğer ödev yapıyorsanız önce mutlaka okuyun kitapları sonra yardım amacıyla özetleri okuyun..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
BECKLLA
Ekim 12th, 2008 at 11:53 am

bundan iyisi galatasarayın küme düşmesi o derece güsel olmuş:D:D–:P:P

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 7 votes)
nlqn
Ekim 12th, 2008 at 11:54 am

evt kitabı okumadan özeti direk geçirmemk lazım zaten buradan direk geçirince öğretmenler anlıyor biliyorlar kendi cümllerimzle daha güzelleştirebiliriz!bu arada çok özet çok güzel olmuşş teşekkürler elinize sağlık…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
qwe
Ekim 12th, 2008 at 11:01 pm

k.bakmayin ama biraz kotu olmus ozet

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 7 votes)
DENİZ
Ekim 13th, 2008 at 7:42 am

kitabın özetini yazan kişi valla çok teşkür beni büyük bi dertten kurtardın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 10 votes)
aleyna
Ekim 15th, 2008 at 3:41 am

üff çok sıkıcımış ya oku oku bitmior

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 9 votes)
isyankar
Ekim 15th, 2008 at 7:16 am

ya ben kitabı yarısına kadar okudum ödev olduğu içim ama yarısı bile güzeldi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
esraaa
Ekim 16th, 2008 at 7:17 am

çok güsel bi kitap okumanızı tavsiye ederim desem asla ve asla inanmayın bu kitap için bu sözleri benden asla duyamazsınız iğrenç bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
elif_kitapkurdu
Ekim 18th, 2008 at 4:26 am

ben bu kitabı okudum özeti böyle değildi ama biraz değil fazla benziyo sadece birkaç değişiklk var o kadar ok ok ok byby

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 8 votes)
esinn
Ekim 20th, 2008 at 5:43 am

hec okumadım bi kıtap ama hocalar bujndan not werınce mecbur okuyosun.neyse bn işime yarayanı buldum zati ellerınıze saglık çoqqqqqqqqqq tşk edrimmmmmmm xd =)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 8 votes)
GİRL
Ekim 20th, 2008 at 6:49 am

ya bencede bu kitap çok sıkıcı ve uzun u kitabı zorunlu oluğum için okuyorum bu kitabı siktir edin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
fatmanur
Ekim 20th, 2008 at 9:14 am

diğer siteyede yorum yazmıştım okuyunca güzel olursa tekrardan yorum yazmayı düşünüyodum be nde okudum ve beğendim tekrardan bu kitabı yazanalara ve basanlara çok teşekkür ederim emeği geçen herkese teşekkürler

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
ÖZHAN
Ekim 21st, 2008 at 9:35 am

çok super begendım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 8 votes)
esra
Ekim 21st, 2008 at 9:59 am

ben özetini istemedim be çok kötü

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
damla
Ekim 25th, 2008 at 6:53 am

keşki her site böyle olsan sürer bir site

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
rümeysa
Ekim 25th, 2008 at 8:09 am

yha saygılı çok sevgili görevliler siz öğrenci olmadınız mı ne bu böle bu özet halimi… kitabı okurken çhooooqqqqqq sıkıldm napalım hocalar mazur görün özet okuycas rıbert louıs stevenson sende kusura kalma:D:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
esra
Ekim 26th, 2008 at 3:21 am

hayda atilla mayda ya ben bu kitabın özetini yazılıda çıkacak diye okumak istedim….biraz belli etmeseydiniz özet olduğunu ya…..pehhhh!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 7 votes)
gamzelim
Ekim 26th, 2008 at 4:45 am

süper kitap 1 saatte okuyup ödevimi yaptım kim yazmışsa bu ödevi saolsun :d

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
haktan
Ekim 29th, 2008 at 12:30 pm

peehh saygısızlık yapmayın çok biliyosanız gelin kendiniz yazın zaten bu tiplerden nefret ederim

site bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)
haktan
Ekim 29th, 2008 at 12:31 pm

esra millete saygısızlı yapacağına kendisi yazsın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
TUGCE
Ekim 31st, 2008 at 1:16 pm

of bu resmen kitabın tamamı fln yha of biras daha kısa olabilirdi (okulda kitap okuma yarışması var 1.ciye laptop 2ye fotograf makinası fln vriolr o yüzden yoksa kitp ve ben birbirine çok uzak:))))))))))

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
ayşe
Kasım 1st, 2008 at 6:29 am

daha kısası yok muydu.okudukça insan bıkıyor size önerim……….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
büşra
Kasım 1st, 2008 at 6:59 am

site güzel ama 100 temel eser diyorum 3-5 tanesinin özeti war
ödev için diil de kitabı tanımak istiyo insan…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
sheccer cikom
Kasım 3rd, 2008 at 9:15 am

her şeyden kitap okumak çok güzel herkes kitap okumalı fakat hoşuna gitmeyen kitapları okuyup sonra ben kitap okumayı sevmeyi aynı zamanda çok güzel bi kitap:)yaş 14 sheccer_cikom@hotmail.com

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
p1n4r...
Kasım 3rd, 2008 at 11:56 am

bHén şahsén aciL ödévim 0Lmasa bu özéti 0quma zahmétiné girmem…:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
miray
Kasım 4th, 2008 at 11:25 am

dogrusunu sölemek gerekirse sıradan olmuş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
miray
Kasım 4th, 2008 at 11:27 am

hiç kimseye tavsiye etmem okuyanlarda sonradan pişman olacaklardır eminjim b ence pişman olacagınız için lütfen okumayın size yalwarıom

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
muro
Kasım 4th, 2008 at 11:44 am

öfff bitirene kadar dötüm yrtldı annemin zoruyla olmasaydı EDİT okkurdum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
başak
Kasım 6th, 2008 at 10:34 am

bence çok güzel bir hikaye her vatandaşın okumasını isterim hayatım da bu kadar güxel bir hikaye kitabı görmedim bu yazar çok güzel kitaplar yazıyor kendisini tebrik eder başarılarının devamını dilerim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 8 votes)
zafer
Kasım 9th, 2008 at 6:42 am

ben daha büğün aldım sayfa 20 deyim 20 sine kadar okudum hoşlandım çok güzel bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
sezgin igüş
Kasım 9th, 2008 at 8:05 am

nasıl bi kitap oldunu anlamadım güzelmi delmi ama ödw olmasaydı kesinlikle okumazdım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
fıat
Kasım 13th, 2008 at 12:49 pm

müthişşşşşşşşşş:D:D:D:D:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
özge
Kasım 13th, 2008 at 2:41 pm

bence çok iyi bir kitap bence bunu her türk genci okumalı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
duMANyak
Kasım 14th, 2008 at 7:18 am

abi bu türkçeciler biz üğrencilerin içine ediyo walla çalışma kitabını 1 haftada bitir dese yaparım ama bu özet tam bi işkennnnceeeeeeeeeeee kafayı yiyecem ünitenin başlarında bunlaı veriyosa ortası ve sonlarında ne verecek offffffffffff offfffffffffffffffffffffffff

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
DERYA
Kasım 17th, 2008 at 9:28 am

COK SACMA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
hKAN
Kasım 18th, 2008 at 6:49 am

bu ne uzun özett.
özeti buysa tamamı ne kadar acaba????
hiçç yazman abıcım cokk uzunnn yawww

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
okan
Kasım 19th, 2008 at 6:21 am

süper yaa cok işime yaradı tavsiye ederşlrşim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
nurullah
Kasım 19th, 2008 at 1:30 pm

özet güzel ama kitap tan bikaç önemli paragraf alınsaydı daha iy olurdu elinize sağlık

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
kaan
Kasım 19th, 2008 at 2:54 pm

bu siteyi yapan kişiye çok tşk ederim işimme çok yaradı bu site sayesinde dersi geçtin site ayretten süper :):):):):):):):)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
sevde
Kasım 20th, 2008 at 5:24 am

çooooooook uzun HİÇ KISASI YOKMUYDU

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
handee
Kasım 22nd, 2008 at 4:45 pm

yaw su kısa olsun dienler madem öle okuyunda kendiniz çıkarın özeti beee çok gzl kitap dienler sanki hiç güzel kitağ okumasam inanırım yani o derece iğrenç bebemisiniz yaw !!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
çadlaq büşra
Kasım 23rd, 2008 at 5:03 am

üffff BU NE YHA BUNUN YERINE KITABI OKUSAYDIM DAHA KISA SURERDİ

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
BÜŞRA
Kasım 23rd, 2008 at 5:05 am

AYRICA SANANE HANDEMISIN NESIN SEN NE KARISIONM BEEEE

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
ümmü
Kasım 23rd, 2008 at 12:08 pm

abi bu ne yhaf bütün yazarlar ve hikaye özetleri var bi memduh şevketin mendil altında hikayesi yok öffffff

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 6 votes)
eda
Kasım 23rd, 2008 at 1:14 pm

bence bu kitap igrenç okumamak için kitap a para vermedim ama internette kısa olan özet çok kısa hiçbişey anlamadım uzun olanda bayaaaaaaaaaaaa uzun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
xxx
Kasım 24th, 2008 at 4:05 pm

tşkler…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
BuRaK_
Kasım 30th, 2008 at 7:23 am

bu ne beee xS edebiyatçının wericei ödew bu kadar oLr işte beni uraştırdkLarı şeye bak yaw xS xS xS

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
said
Aralık 3rd, 2008 at 9:48 am

kitap çok güzel ve maceralııııı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
esra
Aralık 4th, 2008 at 11:56 am

arkadaşlar bn bu kitabıokudum çok güzel sizede tavsiye edrim macera ile ilgili bnde ilk okumam diyodum ama teyzem aldı bnde okumak zorunda kaldın polyana ve bu kitap bnm favorim…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
ilhan
Aralık 6th, 2008 at 4:52 am

arkadaşlar ben bu kitabı çok sevdim sizde çok seveceksiniz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
meki
Aralık 6th, 2008 at 4:53 am

çok çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
seda
Aralık 10th, 2008 at 9:01 am

yha bişi sorcam kitabın konusu ne :S

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
kemal
Aralık 13th, 2008 at 7:35 am

ben ce bu siteye kötü diyenler haklı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 5 votes)
ezgi
Aralık 13th, 2008 at 8:23 am

bari bu yazdıklarımız okunuyor mu yoksa yazarları ve kitapları kötüye kullanarak para mı kazanıyorlar acaba .Haklısınız hemde fazla güzel bir site değil ama güzel sayılır***************

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
eejjmmeellkkiiğğşş
Aralık 13th, 2008 at 11:50 am

kitap güzelde zorla özet çıkarıytoz iğrenç

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
eeel
Aralık 13th, 2008 at 11:51 am

çok salakça şakaydı güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
şeyda
Aralık 16th, 2008 at 3:07 pm

iiii iğrenç bu neya içimi baydı iğrenç ötesi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
aslıı
Aralık 18th, 2008 at 1:44 pm

ya oolumsz yorum yapanlara gıcık oluorum….bence kitap süperrr….lütfen emeğe saygı duyalımmmm…(kitap okumayı bende sewmem ama bu kitabı sonuna kadar okudum!insanın içinde olcak kitap okuma duygusu!!!!!!!!!!!)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
adem
Aralık 22nd, 2008 at 1:57 pm

bu hikaye çok güzel 20. kere okuyuşum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
fulya
Aralık 22nd, 2008 at 2:44 pm

kitap güzel ama çok uzun ve biraz sıkıcı,özette önemli yerleri daha ayrınılı olbilirdi.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
serseri kız
Ocak 7th, 2009 at 11:51 am

kızım beyzamısın ne boksun ne uzunu be sen uzun kitap görmemişin CAHALLL

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
kaan
Ocak 8th, 2009 at 12:20 pm

süper bişey kitap okumayı sevenler için!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
esma
Ocak 12th, 2009 at 11:09 am

bana bunu taaa 5. sınıftayken y.c adında bir hocam verdi ben de okumadım şimdi ablam bağrıyor oku oku diye sen okumaazsan biz naparız diye benimde ödevim yoktu bari şunu okuyum dedim yani işin kısası ssüüüpppeeeeerrrrmmmiiişşşşş:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
tuba
Ocak 13th, 2009 at 10:38 am

çok pis birşey aman okumatyın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
aysun
Ocak 13th, 2009 at 2:29 pm

cok begendım harıka bu sıte
herkesın ısne yarıyo
çokkkkkkkkkkkkkkkkk super

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
özkan
Ocak 15th, 2009 at 9:25 am

Bence çıkça iğrençti.Okulda zorunlu okumak zorunda kaldım.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
özkan memeli
Ocak 15th, 2009 at 9:27 am

güzel bir kitaptı.Tavsie ederm herkze.Ben 67 yaşındayım ve kitap hala okuyorum.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
eray
Ocak 20th, 2009 at 11:25 am

çok güzeldi çocuklar için çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
BURCU
Ocak 24th, 2009 at 12:02 pm

Bence kitap okumak süper birşey.İnsan adeta kendini o kahramanların yerinde hissediyor.Herkese kitap okumayı tavsiye ederim
EMRE SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ilayda
Ocak 31st, 2009 at 8:21 am

sizi cokkkkkkkkkkkkkkkkkk
sevıyoruz kıtabınıza bayılıyorum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ela
Şubat 2nd, 2009 at 6:38 am

bendede define adası vrr ama 80 sayfa burda 264 yazıyoo

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
gzl kıss
Şubat 5th, 2009 at 3:32 pm

ne bu yha

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
prens
Şubat 7th, 2009 at 7:52 am

benim odevimdi bu cok tsskkr ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
handejan...amasRa kızı
Şubat 7th, 2009 at 10:18 am

yha bnm ing.yıllık ödewim vardı bu kitabı okuycam türkçeye cevircem.bide bunun ing özetini çıkarcam off off sonunda dil okumak olmasa cekermiim bunları.bnde türkçeye ceviremedim.busite cok işime yaradı.gerckten cok memnunum kitapta sıkıcı iğrnç blki türkçesini okuynca seferm ama nig.iğrenç =)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
irem
Şubat 7th, 2009 at 1:13 pm

bence esma ya katılıyorum sıkıcı oluyo bazen öğretmenler ver diği için okuyorum sıkıcı nın ötesi zorunlu diye

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
semiha
Şubat 7th, 2009 at 1:31 pm

harika olmuş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
oğuz
Şubat 9th, 2009 at 11:59 am

abicim yazması çok zor bunlar bu özeti nasl yzıyorrrrrrrrrrrrrrr

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
sena
Şubat 9th, 2009 at 2:15 pm

yha bu kitap biras qüseL pek beenmediim qözüm tutmadı xD xD 😀 bnde öğrtmn söLedi die yaptm yoqsa ne işim olsun xD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
sena
Şubat 9th, 2009 at 2:17 pm

Lan akıllı word belgesine kopyalayıp yazıcın varsha chaqarsana hoşşik xD qerizekalı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
bismillah
Şubat 11th, 2009 at 6:38 am

bence kitap çook güzel hiç kötü yanını göremedim… çok güzel ve emege saygı olmasını istiyorum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
bismillah
Şubat 11th, 2009 at 6:41 am

arkadaşlarımın yorumlarına katılmıyorum… ama onlarda biliyorum ki öznel yargı olarak kitabı yorumunu yaptılar… bende öznel yargı kullanarak şu cümleyi söylemek istiyorum …. kitap çook güze

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
gökçe
Şubat 12th, 2009 at 7:14 am

bence cok ruküs

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
CozurrTT
Şubat 12th, 2009 at 3:05 pm

bnm de ing ödewi vardı stage 3 aldım kitabi 90 sf mı neydi daha 20. sayfasındaydm bnu okuyunca gerek kalmadı okumama şmdi işin yoksa ing. özetini çıkar :S

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
aslıhan
Şubat 20th, 2009 at 9:15 am

yaya türkçeci were were bu kitabı okumam için werdi gıcık ya tam olarak iğrenç bir kitap okuya okuya içim çıktı ufufufuffu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
berrin
Şubat 22nd, 2009 at 6:44 am

iğrenç bir kitap dermisim bence harika fevkalade bir kitap okudukca okuyasım geliyor fevkaladenin fevkinde XD XP

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
gamze
Mart 7th, 2009 at 9:02 am

çoooooooook güzel bir kitap herkese tavsiye ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ilker
Mart 10th, 2009 at 3:26 pm

ben bu kitabı oku. çok güzel tavs. ede.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ilker
Mart 10th, 2009 at 3:32 pm

yaa resm. nerden bulabilirim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ilker
Mart 10th, 2009 at 3:33 pm

birisi cevp versin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
ilker
Mart 10th, 2009 at 3:35 pm

eda seninkisi çakma define adası

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
ilker
Mart 10th, 2009 at 3:35 pm

pardon ela

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
MEHMET ANIL
Mart 14th, 2009 at 5:17 am

ya kitap güzel de özeti çok uzatmışlar biraz daha kısaltsalar daha iiymiş

AMA YİNEDE İİ

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
aysenur
Mart 14th, 2009 at 8:11 am

yazarı pek tanımıyorum hêma kitabınız çooooook poık güzel”’!!!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
merve
Mart 19th, 2009 at 1:59 am

ARKADASLAR ZATEN BUGÜN TRAFİKTEN YAZILIM VAR 1SAT BUNU MU OKUYUM DAHA KISASI YOKM UYMUŞ

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
gizem
Mart 20th, 2009 at 12:46 pm

bence iyi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
zuhal
Mart 21st, 2009 at 12:41 pm

süper ama bu kitabı okuyup sonrada kötü sözler yazanalar çok terbiyesizlik etmişlerdir
hem de yazara çok ayıp etmişleer

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
serkan
Mart 22nd, 2009 at 3:06 pm

Türkçe hocalarını hiç sewmiyorum.çünkü ne işimize yarayacak ise kitap özeti yazdırıyorlar bundan önceden kaç kitap aldırdı bi bilseniz azınız açık kalır haftada bir kitap okuyorduk ama şimdide haftada bi kere

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
[as&ya]
Mart 22nd, 2009 at 3:27 pm

bence güzel bir kitap ama özet biraz daha kısa olabilirdi çok teşekkürler…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
serkan
Mart 22nd, 2009 at 3:39 pm

ama bu özeti yazandan allah razı olsun=))))D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
esma
Mart 23rd, 2009 at 8:37 am

ya çok sıkıcı bi kitap ama site süper bu site olmasa ödevler ne olcaktı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
esma
Mart 23rd, 2009 at 8:39 am

rica ediyorum şu özetleri biraz kısaltın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
furkan
Mart 25th, 2009 at 12:40 am

ggüzel kitap ama biraz karışik. tam bir macera romanı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
şevvval
Mart 29th, 2009 at 1:38 pm

yani
güzel oolmuş ben özetimi burdan yazdım bidaha az daha kısa
yazın
lütfen

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
npcn
Mart 31st, 2009 at 5:38 am

ya istedigm kitap özetini bulamıyorum şu yukardakinide okumadım ztn işime yaramaz ama robert stevenson’un bütün kitaplarının özetlerini koyarsanız sevinirim :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
burçin
Mart 31st, 2009 at 12:42 pm

güzel 1 kitap we sürükleyici ama benim 240 sayfalısını almam gerekiyor . offffffffa
neyse güzell!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
non
Nisan 5th, 2009 at 8:01 am

Benim bildiğim özet geniş zamanla yazılır.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
gsgsgs
Nisan 21st, 2009 at 12:59 am

ya abi çok teşekkür ederim bana lazımdı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
mhkjj
Nisan 27th, 2009 at 1:15 am

bence çok uzundu biraz kısaltılsa çok güzel olacaktı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Yardımcı
Mayıs 2nd, 2009 at 4:14 pm

Yhu ben öğretmenlerimizi anlayamıyorum? !… neden gidipde elin gavurunun yazdığı bi kitabı veya hayatını ödev olarak veririler?. Bizim Tarihimizden veya bizim ecdadımızdan daha şanlı daha asil bir millet varmı ?. cevabı size bırakıyorum…saygı ve sevgilerimle…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
MERVE Y
Mayıs 5th, 2009 at 10:49 am

BENCE COOK SÜPER MERVE SEN O KİTAPI OKUMAYI BİLMİYORSAN O SENİN SORUNUN KİTABA LAF ATMA MERVECİM

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ebru
Mayıs 10th, 2009 at 11:49 am

çok güzel kitap okudum,ama özet biraz yanlıştı olsun emeğe saygı yazanın ellerine sağlık

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
ömer
Mayıs 14th, 2009 at 10:53 am

Kitap gerçekten çok güzel…. Konusu, düşünceleri, yazarı vs.!!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
alp
Mayıs 17th, 2009 at 2:56 am

bu kitapı hepinize tavsiye ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
BERSU
Temmuz 3rd, 2009 at 6:38 am

Çok güzel bence, macera dolu ve akıcı ; herkese tavsiye ederim.

Yazarına TEŞEKKÜRLER !!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 7 votes)
elmas betül
Temmuz 19th, 2009 at 6:56 am

define eylenceli olmalı belki de zor ama nerden bilirsin bu anlamlar zaten kitaptan gelir hayal işteeeeeeeeeeee kitap her kezin umarım herkez kitapları severrrrrrrrrrrrr

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 7 votes)
miray
Temmuz 27th, 2009 at 3:24 am

MERHABA ŞEKERLER BEN MİRAY bence bu kitap çokda iç açıcı değil yani bu tabaki benim fikrim ama hiç güzel değil ben açıkçası hiç beğenmedim tabi sizin fikriniz ne olur bilemem ama benim düşüncem bu yönde hoşçakalın şekerker bay

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 6 votes)
tuba
Ağustos 12th, 2009 at 9:34 am

çok güzel beyendim tebrikler

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
yunus
Eylül 29th, 2009 at 6:20 am

soğolun çok işime yaradı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
zeLaL ..!
Eylül 29th, 2009 at 8:47 am

aRkadşlar sıkıcıısa okumaınnn.. bş bş yoRmda yzmaın.. bu kitP çok önemLi kitP siz bk biR kitPa ve sn derce duulmş bir kaba iiren. fln diemezsnzz buna hakknızz yk.. gzelse yazarsanzız kitabı beenmediisenizde yazarsınız amaa iqrenç miqren bunları yazmamalısınızz.. ayıb denen b,işi var .. kitap bu kitap başka şee bensemezzz.. azcııkkk dşnn ve insan olun 😉

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
zeLaL ..!
Eylül 29th, 2009 at 8:49 am

bu arada emeqinise saqLık 😉

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
özqe
Ekim 14th, 2009 at 8:49 am

tam bnlik bir kitap bn macera romanı çok seviorum çok hoş olmuş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
selenn
Ekim 22nd, 2009 at 6:53 am

esraaa sana öyle gelioo en kötü kitapların bile güzel bir yanıı vardırr kitap sewmeyenlere kötü gelioo aslında bir kitabı okurken kendini kitaba verirsen en kötü kitap bile bir anlam bir güzellik veriyor insana çok teşekkür ederim kitabı almaya fırsatım olmadığı için buradan baktım çünkü derslerden dolayı çok sıkışığızzz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
maceracı
Ekim 25th, 2009 at 4:20 am

ben heyecanlı bir macera süpper buda bana lazımdı ödevimiz vardı ama kollarım koptu diyebilirim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
elif
Ekim 30th, 2009 at 2:04 am

çok güzel bir hikaye beyenmiyen varsa bence tekrar okusunlar hatta elinize sağlık çok güzel olmuş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
abdurrahim
Ekim 30th, 2009 at 3:04 am

bence özet çokuzun veyazım yanlısı yapılmış

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
merve
Ekim 30th, 2009 at 5:21 am

ya çok güzel teşekkür ederim:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 5 votes)
lale
Ekim 31st, 2009 at 8:42 am

çok güzel bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
elanur
Kasım 1st, 2009 at 5:01 am

ewet arkadşlar iii
kitap ama çok ka rmaşık o kaçıo o kovalıyo resmen ama iii kitap
yinede güsel bir kitap olmuş özeti çok işime yarayacak çok saolun emeğinize sağlık TESEKKÜRLER

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
elanur
Kasım 1st, 2009 at 5:02 am

esma çok haklısın özeti çok uzun ama iş görürü

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
elanur
Kasım 1st, 2009 at 5:03 am

zafer sana geçmiş olsun …..3.1

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
burçin
Kasım 2nd, 2009 at 10:00 am

hiç güzel değil ya bu çok uzun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
melek
Kasım 3rd, 2009 at 12:26 am

sende az sayfalısını okusaydı bence bu kitap mütiş ve harika her yaşa ve zeka uygun  bir kitap demekki senin zekan sıfırlarda

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 9 votes)
melek
Kasım 3rd, 2009 at 12:27 am

ewt ama güzel kitap herkesin okumasını tavsiye edrim mutiş  bi kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
kömürlük cocugu
Kasım 3rd, 2009 at 9:54 am

KİTAP çok uzun okurken sıkıldım nedir bu öğretmenlerden çektiğimiz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
adem
Kasım 4th, 2009 at 9:16 am

ben valla mecbur kaldım ama okumadım!Özetini okudum sana da tavsiye ederim xDxD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
zehranur
Kasım 4th, 2009 at 9:47 am

aaay ya ben vanpir kitaplarından hoşlanıyorum hocanın verdıgı kıtaba bakar mısınıs ? iskence degıldene buuuuuuuu ya çocuk kitabi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
melis
Kasım 4th, 2009 at 12:52 pm

yha dieceğine yaz kzım sıkıcı değil işte emek bu emek varya sıkıcı özet değil sensin o skıcı kızım ha bide söleyim aklın yoksa kitap okuyuda kopyya alama okuda anla kendin çıkar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
melis
Kasım 4th, 2009 at 12:54 pm

bende seni varya türke varya çok güzel salak

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -18 (from 50 votes)
melis
Kasım 4th, 2009 at 12:55 pm

bu ne ki benim için ben 20 sayfalık kitap yazdım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -14 (from 46 votes)
melis
Kasım 4th, 2009 at 12:55 pm

nasıl kzım işte define adasısya sa onu yaz yada kitabı oku kendin çıkar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 41 votes)
gsaslan
Kasım 7th, 2009 at 12:58 am

define adası kitabının müthiş dili var ama cok küfürlü cevirmişler

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -12 (from 38 votes)
gsaslan
Kasım 7th, 2009 at 1:24 am

englihs capitain billy bones blackdog blind pew black spot

türkçe kaptan billy bones kara-köpek kör pew kara leke

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 40 votes)
semih
Kasım 8th, 2009 at 6:33 am

bence kitab cok gzl arkadaslar hem sürükleyici hem macera dolu bir kitap ben cok sevdim tavsiye ederim :)…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 48 votes)
coşar
Kasım 8th, 2009 at 9:12 am

daha cok bilgi verirseniz iyi olu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 36 votes)
gsaslan
Kasım 10th, 2009 at 11:50 am

haklısın

ben bu kitabı bu yaz tatilinin songünü akşam saat 11.00 da bitirdim
kitabcok güzel
harika

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 36 votes)
özlem
Kasım 18th, 2009 at 8:06 am

çok güzel olmuş ama kitap özetlerini lütfen siz yapın buradan yazarsanız kitabı okumuş olmazsınız tamam öğretmeni kandırabilirsiniz ama ya kendinizi nasıl kandırabilirisiniz iyi düşünün

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 37 votes)
gökhan
Kasım 30th, 2009 at 10:10 am

Cok güzel bir site bu siteyi hazırladıgınız icin tesekkürler:!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 37 votes)
Arda
Aralık 2nd, 2009 at 10:47 am

Bence kitap çoq güzel okyan okumayana tavsiye etsin.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 30 votes)
Arda
Aralık 2nd, 2009 at 11:10 am

Bence Kitap Çoq Güzel Kötü Diyenler de Zevksiz Her Halde Süper Kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 31 votes)
general furkan
Aralık 9th, 2009 at 4:07 am

çok güzel bi kitap tesadüfen gördüm özeti ve bazı arkadaşların yaptığı saçma ötesi yorumları..anlamadığım şey neden kitap özetleri okuyorsunuz ki..tabiii kolayınıza kaçıyor özet
okumak sadece okumak için okuyorsunuz adam olun ve özet yerine kitabın kendisini okuyun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
admin
Aralık 9th, 2009 at 4:11 am

Furkan Çok güzel bir yorum.. Teşekkürler.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
aysu deniz
Ocak 5th, 2010 at 12:07 pm

cok harika kitab ben beğendm darısı okumayanların basına bence burdan özetini alana kadar okuyun daha ii m

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 20 votes)
hande
Ocak 12th, 2010 at 1:36 am

very ggood thank you very much…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 19 votes)
melisa
Ocak 12th, 2010 at 8:56 am

hıhıı melis misin nesin sen 20 sayfalık kitap yazamassınn çünkü senin beyin kapatesin küçük

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 24 votes)
samet korkmaz
Şubat 3rd, 2010 at 2:17 am

ANLAMADIĞIM ŞEY BU KİTABIN ANA FİKRİ NE YA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 11 votes)
ögfdgd
Şubat 4th, 2010 at 4:51 am

kendiniz kitabı okumadan burdan özet çıkarmayın okuyun özet çıkartın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 17 votes)
dilan
Şubat 5th, 2010 at 1:12 am

çok güzel uzunu daha çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 15 votes)
selo
Şubat 8th, 2010 at 8:21 am

ben 1000.000.000.000.000.000 sayfalık kitap yazdım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -11 (from 19 votes)
sinem
Şubat 9th, 2010 at 6:44 am

bence çok güzel bir kitap macera dolu herkesin okumasını tavsiye ederim:) :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 19 votes)
SeGu_eNd_MeGu_61
Mart 22nd, 2010 at 10:12 am

bu kitabı çok beğendim bütün arkadaşlarıma tavsiye edrim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 16 votes)
emel seyda
Nisan 14th, 2010 at 4:50 am

bencede çok güzel sürükleyici eğlenceli herkesin okumasını tavsiye ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 10 votes)
emel seyda
Nisan 14th, 2010 at 4:52 am

bu kitabı çok beğendim okadar güzel ki bir saat boyunca başından kalkemadım ve 3 kere okudum bence herkes okusun…….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 12 votes)
gül
Mayıs 2nd, 2010 at 1:19 am

amma çok muş ya bunu yazamam ki ben

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 7 votes)
yonca
Mayıs 11th, 2010 at 10:58 am

çok güzel ama bana ana fikri lazım acil…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 8 votes)
yonca
Mayıs 11th, 2010 at 11:00 am

bunu bulduğuna şükür et…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)
zeyner
Mayıs 12th, 2010 at 4:05 am

çok qüzel bi kitap:):D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 8 votes)
agua_kita@example.com
Mayıs 16th, 2010 at 11:24 am

cok guzel olmus hem bu kitabı neden bu kadar uzun yazmışlar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
crazy girl
Mayıs 19th, 2010 at 10:08 am

biraz karışık ama ingilizce ismlere dikkat etmelisin ingilizcede İ diye büyük harf yok ama yinede teşekkrlr =D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
çağatay
Ağustos 2nd, 2010 at 12:23 am

bu siteye bu hikayayi yazana çok tşkkür ederim ellerinize sağlık dershanedeki kitap sınavım için çok işime yarıyacağından eminim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
çağatay
Ağustos 2nd, 2010 at 12:24 am

ben çok beğendim kardeş 1 satır gibi geldi geçti ama yararı dkncak yha en çok ta onn için svnyrm

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
burcu
Ağustos 5th, 2010 at 1:53 am

iğrenç bi kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
burcu
Ağustos 5th, 2010 at 1:53 am

zorunlu olduğum için okuyorum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
evrim
Eylül 30th, 2010 at 4:28 am

bence çok güzel bir kitap bu define adası kitabı ama burdan özetini değil kitabın kendisini okumalısınız macera dolu.. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
duygu
Ekim 5th, 2010 at 8:00 am

bence gayet güzel ama özet biraz uzun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Berfin
Ekim 12th, 2010 at 9:29 am

Bu Kitabın aynısı bendede war Ama Kabı Aynı değil ama içindekiler AynaıymışŞu an 22. sayfadayım çok keyifli Tawsiye edeirm..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Berfin
Ekim 12th, 2010 at 9:40 am

Şu an da sana katılıyorum ewrim bencede burdan değilde kitaptan okumalıyız bölece daha maceralı olabbilir

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
miyase
Ekim 13th, 2010 at 5:11 am

çok güzel kitapmacera dolu herkese tavsiye ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
aslım
Ekim 19th, 2010 at 9:25 am

çok apyal bi kitap.)))

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
baran
Ekim 26th, 2010 at 8:59 am

Meraba kitap özeti için saolun bu arada kizlar msn wermek isteyen wersin. Tanisip arkadas oluruz MSN adreslerini bekliyorummmmmmmmmmmmmmmmmm

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 5 votes)
hikayeci
Ekim 27th, 2010 at 8:27 am

lan olm siz ne sininz böyle soyadınız hep says olm siz kaç kardessiniz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
basssik
Ekim 27th, 2010 at 8:58 am

sıcak saatler geciyor …….+18

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
aaRazz
Ekim 30th, 2010 at 3:33 am

çOK Saçma anALTMış

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
asdesd
Kasım 7th, 2010 at 6:42 am

ya kitap güzelde yukardaki yazıları yazan mal

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Derin KORKMAZ
Kasım 13th, 2010 at 2:14 pm

Ya arkadaşlar ben daha Güzel çeviririm.. Zaten 42 sayfalık kitap hazırladım; yengem yazar olduğu için hatalarımı kontrol ediyor.. Basıma Vereceğim ama özel bir kitap olduğu için sadece okulumdakilere özel..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
asrem
Kasım 21st, 2010 at 8:46 am

ben google a anafikiri yazdım bana ne çıktı kitabı zorunlu olduğum için okuyorum b*k gibi bi kitap sakın okumayın tavsiye etmem dünyada kitap mı kalmadı gidin başka kitap okuyun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
jim
Kasım 22nd, 2010 at 1:19 am

ayı sen idöverim tammamı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
sanem
Kasım 22nd, 2010 at 11:07 am

sanane herkes istedi gibi okur

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
mustafa reis
Kasım 23rd, 2010 at 10:23 am

kitap çok güzel etkileyici helede küfür de olmasaydı daha iii olurdu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ahhhh
Kasım 27th, 2010 at 12:52 pm

daha kısa yokmu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
£fSan£
Aralık 30th, 2010 at 7:44 am

napam:??====)=))/())

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
büşra
Ocak 1st, 2011 at 10:57 am

güzel ama daha kısası yok mu???????????????????????????????

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
adü
Ocak 2nd, 2011 at 1:57 pm

jale hoca senin yüzünden ilkokul bebeleriyle aynı kitapları okuyos. ne desem bilemedim şimdi.

cCc

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 49 votes)
ali gümüş
Ocak 13th, 2011 at 11:42 am

ya olum jale hocana deki ananananab

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
eren
Ocak 16th, 2011 at 3:14 am

tü çok uzun bunu kısaltın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 23 votes)
tarık
Ocak 18th, 2011 at 8:15 am

idare eder

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 27 votes)
tarık
Ocak 18th, 2011 at 8:15 am

ama işime çok yaradı burdan baktım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -13 (from 25 votes)
Kitapkurdu
Ocak 20th, 2011 at 7:37 am

ya hoca bizden haritasını istedi
1)Bu kitapta en çok beğendiğim bölüm

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 24 votes)
Kitapkurdu
Ocak 20th, 2011 at 7:39 am

ya hoca bizden haritasını istedi
1)Bu kitapta en çok beğendiğim bölüm
2)kitabı okurken hissettiklerim
3)en sevdiğim kahraman
4)kitabun ana fikri
5)kitabı ben yazsaydım
6)ben…. yerinde olsaydım
7)kitapta beğenmediğim bölüm
8)kitabı ben tatmlasaydım

ya nolur yardım edin şunları uyduruktan bi cevaplasanız lütfen
cevabınızı bekliyorum!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 25 votes)
Kitapkurdu sana yardım geldi!!!
Ocak 20th, 2011 at 7:43 am

İnsan hayatta kalmak için mücadele verir, vermemelidir. Güçlüklere karşı koymalıdır. Bu güçlüklerden hiçbir zaman yılmamalı, önüne çıkan zorluklardan ders çıkartarak hayatını devam ettirmelidir. Bu zorluklardan da ders almasını bilmelidir.

Ayrıca insan hayatta arkadaşlık yapacağı insanları iyi seçmeli, herkese güvenmemelidir. Bazen bize dost gibi görünenler, aslında çıkarları için bize yanaşıyor olabilirler. O yüzden arkadaşlık edeceğimiz insanları iyi seçmeliyiz.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 26 votes)
Kitapkurdu
Ocak 20th, 2011 at 7:45 am

bu ana fikri sanırım
teşekkürler. 10 dk olmadan cevap verdiniz.
diğer sorularıda bulursanız sevinirim :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 20 votes)
nehir ece
Şubat 3rd, 2011 at 10:55 pm

hiç sevmedimmmmmmmmmmmmmmmmmm…………………………………………………………………………….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -19 (from 33 votes)
İrem
Şubat 9th, 2011 at 2:32 am

Çok Sevdiğim bir Kitap … çok hoşuma giğtti okumanızı tavsiye ederim başta bana çok sıkıcı geLmişti ama şimdi çok hoş oLduğu kanısındayım .. :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 30 votes)
ultraslan gazo
Şubat 9th, 2011 at 9:30 am

bence güzel
bebekçe de değil
siz okuduğunuzu anlamıyosunuz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 31 votes)
gaZo
Şubat 9th, 2011 at 9:35 am

sen okuduğunu anlamamışsın süper kitap delirdiniz galiba kitap çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -11 (from 27 votes)
gaZo
Şubat 9th, 2011 at 9:36 am

ben daha öncede okumuştum zevli
okuduğunuzu anlamamışsınız

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -11 (from 23 votes)
simgecan
Şubat 10th, 2011 at 1:31 am

walla niye 15 tatil ödewi olarak 2 kit özeti werdiniz ki ya allah allah :@

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 23 votes)
bir dost
Şubat 10th, 2011 at 6:32 am

hahaha hihihi hohoho madurumda madurum çk madurum madurum madurluğa mahkumum bu ne yaaa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -21 (from 25 votes)
merve
Şubat 12th, 2011 at 2:44 am

15 tatilde bile dinlenemioss..
bu ne biçim işseeee

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -16 (from 28 votes)
sedaa
Şubat 12th, 2011 at 2:46 am

hhaa hhoo yanına bi de rom şişesi:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -12 (from 22 votes)
sedaa
Şubat 12th, 2011 at 3:39 am

güzell güzel olmasına da 15 tatile böölee bi ödev verilir mii yaaaaaaaaaa:S

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 11 votes)
irem gül
Şubat 12th, 2011 at 4:01 am

harby güzel kitapmış ama varya ..ancak 15 tatilde böyle bi kitabı bitirmek nail oldu banada doğrusu sıkıldım birazzz..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 21 votes)
dilek
Şubat 12th, 2011 at 11:43 am

bence o kadarda yi bir kitap diğil idi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 22 votes)
melih
Şubat 13th, 2011 at 7:25 am

çok iğrenç

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 20 votes)
=)
Şubat 20th, 2011 at 4:49 am

Siz okuduğunuzu anlamıyorsunuz.Kitap sayfaları olan birşey değildir.Kitap içinde bir şey yaşanılmış ve anlatılmış şeydir.Siz ise beyenmiyorsunuz oysaki O kitabı özveriyle okusanız anlarsınız ki … Eminim sizin dersleriniz iyi değildir şimdi düşünürsünüz ya bu neden bahsediyor diye ama kitabın özetini okuyan bir insandan da bu beklenir .
ben edebiyat öğretmeniyim ve kitapdan anlarım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 9 votes)
esra
Mart 7th, 2011 at 12:08 pm

beenmedim:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 18 votes)
zeynep
Mart 14th, 2011 at 1:15 am

kitap çok güzel ama ben özetini arıyorum :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 18 votes)
zehra
Mart 29th, 2011 at 10:17 am

biraz daha ayrıntılı ve az özetli siz resman kitabı yazmışsınız ya

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 16 votes)
gamze
Mart 30th, 2011 at 12:33 am

dediğinize katılıyorum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 17 votes)
umut
Nisan 14th, 2011 at 9:27 am

orta sona gidiom bu kitapları okuyoz ayşe hoca offf :(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 14 votes)
sibel erşahin
Nisan 17th, 2011 at 7:54 am

KEŞKE OLAYIN GEÇTİĞİ YERDE OLSAYDI…………………………….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 13 votes)
osman
Nisan 25th, 2011 at 10:16 am

çok güzel bir özet işime yarıyacak 100alabilirim belki

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 10 votes)
osman
Nisan 25th, 2011 at 10:19 am

ana fikri niye yok bunun?:d

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)
damla
Nisan 30th, 2011 at 4:27 am

1- olayın geçtiği yeri
2-konusu
3-kitapdaki…bölümü değiştirip şöyle yaparım
lütfen lütfen yardım edin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 10 votes)
Panpa
Mayıs 7th, 2011 at 8:57 am

çok güzelll 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 12 votes)
zahit
Mayıs 10th, 2011 at 5:08 am

evet
bence harika

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 14 votes)
kral
Mayıs 14th, 2011 at 12:40 am

bütün herşeyi koyun buraya konusu filan

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 9 votes)
muhammet
Mayıs 24th, 2011 at 11:42 am

konusu
olayın geçtiği yer

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 10 votes)
berbattt
Mayıs 28th, 2011 at 4:03 am

berbat bir kitap yaa beş para etmez

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 8 votes)
kübra
Ağustos 10th, 2011 at 5:25 am

aaaa niye ben çok beğendimmmm hem sen öyle düşünebilirsin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
kitaptan nefret edeirim
Eylül 10th, 2011 at 5:02 am

ohh bee kitap okumuyorum budan özerliyorum hahaha 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 10 votes)
clara
Eylül 15th, 2011 at 4:56 am

Konu ne acaba ?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 8 votes)
kıtap kotu
Eylül 20th, 2011 at 6:49 am

ula emel hoca basıma neler acıon yha sosyal hocasına netfer

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 10 votes)
ögrenci ölüsü O,..,O
Ekim 8th, 2011 at 4:06 am

abicim ne berbat bisidir iki haftada iki kitap mi okunurr :SSS ölücemmm

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 10 votes)
alper
Ekim 10th, 2011 at 6:15 am

süper olmuş sağolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 31 votes)
ah..
Ekim 11th, 2011 at 6:56 am

ben bu kitabı 1 haftada bitrip özet yazmam gerek nasıl yabçam yhaaa!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
zeki kız
Ekim 19th, 2011 at 7:35 am

bana kitapla iligili bazı kelimeler lazım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 5 votes)
◙○ ArSız BelA ○◙
Ekim 20th, 2011 at 3:44 am

Abi rapa ara verek dedik iyesi özetti açtıık burayı ne biçim özetlan bu ?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
katy
Ekim 23rd, 2011 at 4:35 am

saolun süper kitap almama gerek yok

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
yardımmmm edınnnn.....!
Ekim 23rd, 2011 at 12:17 pm

nolur yardım edın kıtaptan sınav olcaz yarınnnn nolur kıtabın konusunu soleyın kıtabı okudum ama hıcbıse anlamadmmm noluuurrrr yardımmmmmm edınnn nolurrr =::::(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
Yunus
Ekim 25th, 2011 at 10:20 am

türkçe prformans ödevini burdan baktım ayıKk Olun 😀 😉 :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 34 votes)
FENERLİ QİZ
Kasım 5th, 2011 at 10:15 pm

muhteşem bir kitap. tam benlik:macera dolu 😀 :) 😉

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
FENERLİ QİZ
Kasım 5th, 2011 at 10:18 pm

kitabın resmini degiştirin bence ya da farklı resimleri de koyun please : D :) 😉

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
bilinmiyor
Kasım 7th, 2011 at 8:00 am

yha ama bu kitabın özetinin daha sade oluşu yok mu hoca hemen anlar!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
ayşe
Kasım 19th, 2011 at 3:16 am

yardım edin acil kitabın ana fikri lazım özeti okuyacak vaktim yokk !!!!! LÜTFEN bu yazıyı görüp kitabı okuyan cevap versinn !!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
fatma
Kasım 19th, 2011 at 9:30 am

çokkkkkkkkkkk saolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
21
Kasım 22nd, 2011 at 8:42 am

hiz güzel degıl a m ı q birşey

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
merve karagöz
Aralık 9th, 2011 at 12:22 am

kitabın aynısından bende de var ama sayfası 2256 sizinki 264

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 19 votes)
ahmet fatih ulaş
Aralık 11th, 2011 at 9:58 am

cok güzelde bu denizcinin ünlü sözü yohoho bir şişe rom kelimesi yok burda

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +10 (from 30 votes)
batuhan
Aralık 12th, 2011 at 12:05 pm

terbiyesiz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 31 votes)
yabancı
Aralık 15th, 2011 at 2:22 am

çok kötü iğrenç

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 28 votes)
ensar
Aralık 16th, 2011 at 5:53 am

süper tek kelimeyle (((((((((süper)))))))))
((((((((süper))))))))
(((((((süper)))))))
((((((süper))))))
(((((süper)))))
((((süper))))
(((süper)))
((süper))
(süper)
süper

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 19 votes)
selin
Aralık 18th, 2011 at 1:07 am

idare eder

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 16 votes)
ahmet fatih ulaş
Aralık 19th, 2011 at 7:14 am

dışarda ban soruyorlar sen bebe kitaplarımı okuyup dalga vuruyular
________________________________________________________________________________-

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 24 votes)
gülnar
Ocak 14th, 2012 at 9:59 am

ln oğlum cevap vernce nolck
la olm dalga vrylrsa snde onlarn zyf nktasnı bulup sn dalgnı vur böle daha mnyklk yapıosn ya bu sitedeki yazını yani dalga vuruolr sözünü görürlerse daha ck ezlcn sn onlrı ezmee bak bnce…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 24 votes)
gülnar
Ocak 14th, 2012 at 10:00 am

ln oğlum cevap vernce nolck
la olm dalga vrylrsa snde onlarn zyf nktasnı bulup sn dalgnı vur böle daha mnyklk yapıosn ya bu sitedeki yazını yani dalga vuruolr sözünü görürlerse daha ck ezlcn sn onlrı ezmee bak bnce…
prdn o söz ahmet fatih ulaş içn geçerli

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 22 votes)
rabia
Şubat 2nd, 2012 at 3:58 am

çok güzel bir kitap … herkese tavsiye ediyorumm :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 27 votes)
Mert
Şubat 5th, 2012 at 11:06 am

Cok uzun emme isime yaradi dogrisi cok tisikkür ederm bebeyim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 21 votes)
Mert
Şubat 5th, 2012 at 11:06 am

Vaz Gecdim Hoca Dövdü

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 24 votes)
HAKAN
Şubat 8th, 2012 at 8:39 pm

al ıste aynısından bızdede war 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 22 votes)
Avrİl iZeL
Mart 1st, 2012 at 7:43 am

Guzel anlatmış bn beğendim :)))

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 15 votes)
turqay
Mart 1st, 2012 at 10:49 am

bu kitab gibi buna benzer bi cok kitab okudum filimlerinede bakdim lutfen bana cevap yazin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 13 votes)
SİNEM
Mayıs 26th, 2012 at 10:24 am

çççççççççççooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk güzel olmuş sayenizde ödevimi yaptım.Teşekkür ederim.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 14 votes)
Bilgenur
Ekim 14th, 2012 at 9:10 am

bune yha kaptan her fırsatta kafayı içkiye vuruyo

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 15 votes)
rahime
Ocak 31st, 2013 at 7:43 am

.mükemmelin üstünü üstünü üstünü baya bi geçmiş . .]]

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
Melike
Şubat 10th, 2013 at 3:00 pm

yaaa bu çok uzun arkadaşlar benim kitabınımın sayfası toplam 143 s. çok az ama bnde 2233 sayfalıkta var.Fakat birde öğretmen bundan yazılı yaptıracak teşekkür ederiz.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
alperen
Mart 6th, 2013 at 8:47 am

yarrak gibi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
umut
Mart 10th, 2013 at 10:20 am

süperrrrrrrrrrr

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
ecem
Mart 28th, 2013 at 9:43 am

bence bilgenur haklı yahuuuuuuuuuuuu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)
Ecem
Mart 28th, 2013 at 10:02 am

süper bir kitap sizede tavsiye ederim kankiler

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
asds
Nisan 3rd, 2013 at 7:12 am

bokkk gibi 😀 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 5 votes)
opıs kendop
Nisan 9th, 2013 at 9:11 pm

looooooooo bu çok uzun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
murat
Nisan 29th, 2013 at 8:11 am

super saolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
takma kafaya
Mayıs 27th, 2013 at 12:25 pm

macera tutkunu olan ben bu maceraya da katıldım teşekkürler…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
takma kafaya
Mayıs 27th, 2013 at 12:29 pm

macera olarak önerdiğiniz kitap varsa ismini paylaşır mısınız? ben macerasız yapamıyorum bana yeni maceralar lazım…..kitap okumak süper yhhohoaaa.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
takma kafaya
Mayıs 27th, 2013 at 12:31 pm

7 – 24 bu sitedeyim kitaplar süper en kısa zamanda face’de paylaşacağım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 8 votes)
Özgür
Eylül 25th, 2013 at 10:17 am

Saolun demek yerine arkadasım siz manyakmısınız ya bu özet degil ki siz kitabın aynısını buraa yazmıssınız okadar bide ozet diosunuzya pes dorusu pes sizin ozet dediginz bu ise vallaha pes pes

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
buğra
Ekim 4th, 2013 at 9:48 am

çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)
misafirr
Kasım 2nd, 2013 at 8:39 am

acillllll ana fikri ne bu kitabın yaa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)
mehmet
Kasım 20th, 2013 at 6:40 am

türkçe performans ödevinde çok işime yaradııı 😀 sagolunnn 😀 😀 😀 :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 13 votes)
ceren
Şubat 12th, 2014 at 12:49 pm

hiç güzel bir kitap değil ben internete kitabın özeti diye yazdım bana kitabı yazmış özetini okuyana kadar kitabı okurum daha iyi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 11 votes)
eylem
Nisan 1st, 2014 at 11:22 am

yaa çok hoş ama çok da uzun bunun özeti

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
DEFGTER WYART
Nisan 2nd, 2014 at 8:42 am

WhAT İS THİS???

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
Yaren
Nisan 2nd, 2014 at 11:13 am

ya arkadaşlar ödev diye okumanız gerekmiyor ki bu sayfayı okuyun yeter inşallah benim işimede yarar ben denedim bu sayfa sayesinde performans ödevimi yaptım tşkr :) :) :) 😀 😀 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
tatlı kız
Mayıs 3rd, 2014 at 6:38 am

kitap güzelve maceralı fakat burada özeti çok uzun yazmışlar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
selena
Mayıs 5th, 2014 at 2:38 am

çok güzel bir hikaye çok beğendim afsdafsdgs

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
sevinc
Mayıs 12th, 2014 at 11:39 am

cooox gozel bir romandir…. inglis dili muellimemiz bize dedi… bunun ucun oxudum. hemcinin nitqimin inkiwafina yardimci oldu… :)))

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
aziz
Mayıs 13th, 2014 at 10:57 am

süper

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
jorgista
Mayıs 19th, 2014 at 4:04 am

biraz kısa yazın yaaaaa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
boşverismi
Mayıs 25th, 2014 at 1:39 pm

sınav olmasaydı okumazdım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
mira
Mayıs 26th, 2014 at 12:19 am

çok uzun ya bu kitaptan sınav var

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)
DİNLE ADMİN
Ağustos 17th, 2014 at 3:02 am

KİTABIN BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİNİ YAZSANIZ İNSANLAR DAHA MEMNUN OLUR?…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
beyza
Eylül 21st, 2014 at 2:09 am

Harika bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)

Yorumunuzu bırakın