Beyaz yele – Rene Guillot

beyaz_yele

Kitabın Adı:Beyaz yele
Kitabın Yazarı:Rene Guillot
Kitabın Yayınevi: Can Yayınları / Çocuk Kitapları Dizisi
Kitabın Basım Yılı:2007
Sayfa Sayısı:112
Kitabın Konusu: Romanda, on iki yaşındaki bir çocukla beyaz bir at arasındaki dostluk anlatılmaktadır.

Kitap arka kapak:
Fransız yazarı Rene Guillot, çocuklar için birbirinden güzel pek çok roman yazmıştır.İçlerinde en çok sevilen kuşkusuz Beyaz Yele adlı kitaptır. Bu romanda, on iki yaşındaki bir çocukla beyaz özgürlüğüne düşkün asi bir at arasındaki büyük dostluk anlatılıyor. Bataklıklar, sazlıklar, göller, dağlar , kovalamacalar , sevgi ve bağlılık … Doğa güzellikleri içinde doğup gelişen müthiş bir dostluk. Folko ile Beyaz Yele”nin unutulmaz dostluğu. Folko, yüreği sevgiyle dolu, yoksul bir balıkçı çocuğu. Beyaz Yele, başıboş at sürüleriyle özgürce dolaşan, kimselerin eline geçiremediği, yabanıl, bembeyaz bir yılkı atı, bir prens. Bu romanın filmi de yapıldı. Film de, romanı gibi her yaştaki insanın yüreğinde derin izler bıraktı. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklar kadar, büyüklerin de severek okuyacağı bir roman.

Bu kitabın tamamını okumanız dileği ile ….

Kitabın Özeti:
Folko ile Beyaz Yele’nin unutulmaz dostluğu…Folko, yüreği sevgiyle dolu yoksul bir balıkçı çocuğudur. Beyaz Yele, başıboş at sürüleriyle özgürce dolaşan, kimselerin ele geçiremediği, yabani, bembeyaz bir yılkı atıdır.

Folko, on iki yaşında ama bayağı becerikli bir çocuktur. O sık sık Ösebyö dede’nin sandalını alır, karış karış bildiği bataklığı dolaşırdı. O gün, bataklığın ta öbür başına gitmeye niyetliydi. Orada başıboş at sürüleri dolaşırdı.
Bir gün yine böyle bir gezintiye çıkmışken birden yanı başında bir gölge gördü. İnce boynunu uzatmış, alımlı bir tay kendisini seyrediyordu. Çocuğun yanına yaklaştı, saçlarını kokladı. Folko da parmaklarını o ipek yelenin arasına soktu. Tay ile daha yakın olmak istiyordu, ancak dönmesi gerekiyordu. “Yine geleceğim” diyerek dönüş yoluna girdi.
Bu esnada, at hırsızı iki kişinin kendilerini seyrettiğini, Folko tabii ki bilemezdi. Hırsızlar taya ve anasına doğru yaklaşıyorlardı.
Bu esnada Folko, takıldığı çamurlardan kurtulmak için ayağını çamurdan çekmeye çalışırken birden bağırışmalar ve gürültüler duymaya başladı.. heycanla geriye doğru baktı hırsızların anne atı zaptetmeye çalıştıklarını gördü. Çaresizdi. Anne kısrak, kurtulmak için her şeyi yapıyordu. Nitekim kurtuldu da. Ama kaçmayıp, geri döndü. Çünkü yavrusu da orada kalmıştı. Yavrusunım sesini duyunca bir an durakladı. Hırsızlar bu fırsatı kaçırmadılar ve hemen kemendi geçirdiler. . Artık kurtuluşu yoktu. Bir müddet sonra da anne at direnmeyi bıraktı. Bunun üzerine adamlar kemendi söküp, kısrağı
yanlarında götürdüler. Folko, bütün bunları seyretmişti. Beyaz Yele neredeydi? Hızla, beyaz Yele’nin olduğu yere koştu. Hayvan yerde inleyerek yatıyordu. Hemen yardım etmek istedi. Ancak tay çok huzursuzdu ve Folko’nun elini ısırmaya çalıştı. Anlaşılan, kendisine ve annesine yapılanlar, insanlara karşı içinde bir güvensizlik doğurmuştu. Folko, aldırış etmeden tayı bağlayan ipleri sökmeye başladı. Uzun uğraşlardan sonra sökme işi bitmişti. Tay doğruldu ve uzun uzun bakıştılar. İşte bu an, dostluk anıydı.
Folko, çok geç kalmıştı. Hızlı bir şekilde evine döndü. Anlattıklarına kimse inanmayacağı için, anlatmadı. Ama, Antonyo kendi kısraklarının da çalındığını söyleyince, onları gördüğünü anlattı. Hep beraber Beyaz Yele’nin olduğu yere gitmeye karar verdiler.
Geçtikleri yerlerde, bir yığın at vardı. Ancak, Beyaz Yele aralarında yoktu. Folko, ümitliydi. Böylece saatler geçti. Uzaktan Beyaz Yele’nin geldiğini gördüler. Yanlarına geldiğinde, hiç te beyazlığı kalmamıştı. Derisi boydan boya çamurdu. Yorgun, yaralı bir haldeydi
Beyaz Yele, kısa zamanda kendisini belli etmişti. Yüzlerce at arasından dahi, hareketleriyle seçiliyordu. Ancak, onun bu deli
ve ele avuca sığmayan hali, diğer at sahiplerini tedirgin ediyordu. Bu yüzden de onu yakalamak istiyorlardı.
Bu amaçla, bir gün Beyaz Yele’yi kıstırıp, binbir eziyetle haranın içine kadar soktular. Ancak, yine de kaçmayı başardı.
Artık, Folko’nun aklı fikri, hep Beyaz Yele’de idi. Bir gün kesin kararını verdi. Çok uzaklarda olduğunu sandığı Folko’yu görmeye gidecekti. Yola çıktığında, birazcık yol almıştı ki, önce kıpırdayan çalıların arasından fırlayan kuşu, arkasından da Beyaz Yele’yi gördü. Durmuş kendisine bakıyordu. Aynı anda, haranın patronu bütün adamlarını toplamış ve Beyaz Yele’yi yakalamak için peşine düşmüşlerdi. Beyaz Yele, yanına kadar yaklaştıkları halde, hareketsiz duruyordu. Ansızın patronun atına doğru saldırdı ve patron yere düştü. Beyaz Yele’yi elde edemeyeceğini anlamıştı. “Bırakın gitsin, kim isterse o alsın ” dedi.
Folko, “Yani ben alabilir miyim?” diye sorunca, “alabilirsin” dedi. Dünyalar Folko’nun olmuştu. O sevinçle, Beyaz Yele’yi bulmak için koşarcasına yürüdü ve onu buldu. Kemendini atıp, boynuna geçirdi. Beyaz Yele hızla koşmaya başladı. Folko, sağa sola çarpıyor, eli, kolu, dizi, kafası yaralanıyor, aldırış etmiyordu. Bir müddet sonra Beyaz Yele durdu. Karşılıklı bakıştılar. Artık kemente bile gerek kalmamıştı. Usulca çekince geliverdi. Birlikte Folko’nun evine geldiler. Atı, çimin arkasına koydu ve yem vermeye başlamıştı. Beyaz Yele kendisinindi artık. Tam da bu esnada, uzaklardan at kişnemeleri duyuldu. Beyaz Yele, önce kulaklarını dikti, sonra da hızlı bîr şekilde koşmaya başladı. Yine kaçmıştı.
Folko, çok üzülmüştü. Yavuklusunu kaybetmiş aşıklar gibiydi. Yine de ümidini kesmemişti. Haksız da değildi.
Bir akşam, bir ses duyup kapıya çkınca ve Beyaz Yele’nin gelmiş olduğunu gördüler. Bir hayli yarası vardı. Hemen yarasını sarmaya koyuldular. Görünen oydu ki, yaralı olduğu için, dost bildiği Folko’ya sığınmıştı. Folko ve kardeşleri çok sevinçliydiler.
Artık at her akşam, Folko’nun yolunu gözlüyordu. Dostlukları herkesin dilinde idi. Folko, yarası henüz iyileşmediği için ona binemiyordu. Ama, binmek ve gezmek için can atıyordu. Bir gün binmeye karar verdi. Ancak, atın üstüne atladığı an, at değişti ve silkinerek Folko’yu üstünden attı. Sonra da hızla koşarak gözden kayboldu. Vakit geldiğinde, yola koyulup, Antonyo’nun seyislik yapan arkadaşının evine geldiler. Orada Beyaz Yele’nin annesi olan kısrak vardı. Bu Fojko için tatlı bir sürpriz olmuştu. Sonra kasabaya gittiler. Her yer çok kalabalıktı, Folko ‘yu sirke götürdüler. Orada kovboylar ve atlar gösteri yapacaklardı. Folko birden heyecanlandı. Çünkü, Beyaz Yele’yi görmüştü. Gösteri bitince, at perdenin arkasından kayboldu.
Folko, “Beyaz Yele” diyerek hemen koştu. Ancak, yanıldığını söylediler. Bu at, çok benzemesine rağmen, Beyaz Yele değildi.
İki gün sonra döndüler. Folko, ümidini kesmemiş, Beyaz Yele’sini arıyordu. Bu arada haranın patronu ise, sirk sahipleri iler azgın bir atın pazarlığını yapıyordu. Belliydi ki, patron Folko’ya verdiği sözü tutmayacaktı. Antonyo bu duruma itiraz edecek oldu ama patron patrondu. Yine de, ne yapıp yapıp bu durumu Folko’ya bildirecekti. Sabaha karşı, güç bela ata bindi ve Folko’nun kulübesine geldi. Folko İse çoktan kayığa binmiş ve Beyaz Yele’yi aramaya çıkmıştı. Antonyo’da arkasından bataklığa daldı.

O sabah, Beyaz Yele başına geçeceği sürüsünü arıyordu. Adamlar da onu. Ve gördüler. Beyaz Yele’nin etrafındaki sazlıkları, otları tutuşturarak çıkmasını beklemeye başladılar. Folko’da bunu görmüştü. Beyaz Yele’yi kurtarmak İçin ileri atıldı. Her tarafının yanmasına aldırış etmeden, alevler ortasında mahsur kalmış olan Beyaz Yele’nin yanına ulaştı ve sırtına atladı. Beyaz Yele, kurtarıcısına boyun eğmişti. Çocuk atı alevlerin üzerine sürdü. Kulağına bir şeyler fısıldadı. At ok gibi fırladı. Alevler yakmasına rağmen, dışarıya çıkmışlardı.
Bütün bunları patron ve adamları da görmüştü. Önlerini kesmelerini emretti. Ama, aralarından hızla geçtiler. Kaçarak, ırmağın kenarına kadar geldiler. Bir müddet sonra Beyaz Yele, kendisini ırmağa attı.
Bu arada, patron pişman olmuş bağırıyordu: “Dön, dön atı sana verdim”
Her şey boştu. At ve Folko birbirine yapışık vaziyette, akıntıya kapılmış gidiyor, gidiyorlardı. Irmağın akıntılı suları kulağına bir ninni fısıldıyordu sanki…
Yok, yok, yok. Folko’nun bu haline, haranın seyislerinden Antonyo’da üzülüyordu. Folko ve Beya yele sonunda dönmüşlerdi .. u asi at tekrar folkonundu zaman zaman beyaz yele vahşi ve özgür hayatını gitsede Folkoyu hiç terketmedi..

Kitaptaki Karakterlerin Değerlendirmesi:
Folko: Beyaz yeleyi elde etmek için hiç yılmayan hayvan sevgisi ile dolu küçük bir çocuk
Beyaz Yele: Özgür ruhlu , teslim olmayan inatçı çok güzel bir at

Bu kitabı satın almak için tıklayınız.

VN:F [1.9.22_1171]
Bu yazının aldığı puan
Rating: 8.0/10 (1433 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +183 (from 415 votes)
Beyaz yele - Rene Guillot, 8.0 out of 10 based on 1433 ratings
emre
Eylül 27th, 2009 at 8:56 am

çok saol :) çok güzel bir kitap :
)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 82 votes)
aynur
Ekim 21st, 2009 at 10:22 pm

ben bu kitabı okudum ama sonunun yazmamışlar burda sononda geri dönüoolar yazıo merak ettim için araştırdım ve sonund adöndülerini öğrendim bilgi için teşk.:d

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -15 (from 85 votes)
ŞeYtAn
Ocak 12th, 2010 at 9:04 am

sevdim bu kitabı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -16 (from 64 votes)
ŞeYtAn
Ocak 12th, 2010 at 9:05 am

bende sonunu bulamadım ama buradan baktım
…………………………… yapmışlar sonunu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -23 (from 43 votes)
mehmet
Ocak 31st, 2010 at 11:10 am

ya kitabı okusam daha iyi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 65 votes)
emine
Şubat 5th, 2010 at 5:28 am

mehmete hak veriyorum çünkü özett dedik bize roman yazmışlar.Hocaya ne anlatcaz biz..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 42 votes)
deneme
Şubat 7th, 2010 at 3:36 pm

Lütfen küfür etmeyiniz sonunda yorum yaptığınız msn adresine para cezası gelebilir bunu bilin!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -15 (from 69 votes)
admin
Şubat 7th, 2010 at 3:37 pm

Ama biz tamamını yazarsak sığmaz ve bu sitenin adı kitap özeti !

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 53 votes)
helga
Şubat 8th, 2010 at 9:40 am

yyay bu çooook güsel bi kitap çok begendim ben bu kitabi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -21 (from 45 votes)
hemegan_S4LEAGUE
Mart 19th, 2010 at 3:12 am

çok güzel bir kitap pahalı die almamdım bunun özetini okudum çok saolun …………:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 41 votes)
hey dostum
Mart 23rd, 2010 at 4:26 am

çok çok çok çok çok teşekkürler performnstn 95 ldım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -20 (from 34 votes)
çiğdem
Mart 29th, 2010 at 7:28 am

ya biz yarın yazılı yapçaz bu kitaptan kitabın tamamı yokmu ama yinede güzel lütfen cvp verin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -12 (from 38 votes)
adı bende saklı
Nisan 12th, 2010 at 7:46 am

sonunda dönüyorlar eve bis sözlü oldk kitap cok güselmiş gerçktn 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 28 votes)
sananeXD
Nisan 21st, 2010 at 8:07 am

bu kitabın yarısına geldim bazı yerleri sıkıcı olsa bile gzl

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 26 votes)
mehmet10
Nisan 26th, 2010 at 5:33 am

BU KİTABI BEN OKUDUM ATLARI SEVEN İÇİN İYİ AMA BENİM GİBİ YANİ ATLARLA UĞRAŞMAYANLAR İÇİN FAZLA İYİ DEĞİL.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -13 (from 25 votes)
gizem
Nisan 29th, 2010 at 12:23 am

ne bu bee özeti yazana kadar ellerim koptuu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 22 votes)
tufan
Mayıs 12th, 2010 at 10:36 am

Yha Offf Özet dedik roman çıktı :S türkçe proje görevim war
Kac sayfa çıkar bundan 1 sayfa a4 çizgisiz kagıdına yazabilecek kadar bir özeti yok mu bunun :S

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 25 votes)
yigidoo
Mayıs 20th, 2010 at 8:43 am

cok guselll bayıldm kitabını okudm zaten :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 26 votes)
demeT
Mayıs 23rd, 2010 at 2:46 am

arkadaşlar bi çok güzel bir kitap ama sonu daha ayrıntılı olsa dahada güzel olurdu biz bu kitaptan sınav olcaz ama yeterli bilgi yok yinede çoookk teşekkürleR

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 22 votes)
pisiko
Eylül 25th, 2010 at 10:37 am

var beyaz yele tamamı yaz çıkar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 17 votes)
yaren
Kasım 24th, 2010 at 12:49 pm

ya kitabn haramanlarnın ismlerni bilen varmı en ufak folko antonyo ösebyo beyaz yele dışında .(

ACİL ! ! noluur

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 18 votes)
biri
Kasım 30th, 2010 at 1:32 am

kitap güzelmish

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 7 votes)
öteki
Kasım 30th, 2010 at 1:36 am

tabiiki güzel olcak:)) 😛

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 17 votes)
enes
Aralık 2nd, 2010 at 12:03 pm

bu site sayesinde 100 aldım :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 15 votes)
Furkan
Ocak 1st, 2011 at 5:47 am

Bu site cok güzelXD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 16 votes)
emre
Ocak 4th, 2011 at 8:32 am

özetin özetini çıkardım:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 19 votes)
talebe
Ocak 5th, 2011 at 10:29 am

super bı kıtap insan okuyunca dostlugun nasıl bisey oldupunu yeniden anlıyo paylasım ıcın tessekkurler 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 16 votes)
rapunzel
Ocak 12th, 2011 at 6:18 am

😀 mükemmel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 14 votes)
rapunzel
Ocak 12th, 2011 at 6:19 am

çooookkk güzel :-*

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 14 votes)
rapunzel
Ocak 12th, 2011 at 6:51 am

bu site sayesinde yaırınki ödevimi sayesinde yetiştirebilicem çoookk tşşkkrler :3

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 18 votes)
rapunzel
Ocak 12th, 2011 at 6:52 am

😛

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 11 votes)
talebe
Şubat 6th, 2011 at 11:02 am

hikayeyi okumadım özetine baktım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 12 votes)
buse
Şubat 12th, 2011 at 5:54 am

çok sıkıcı…hoca da vere vere bu kitabı verdi…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 18 votes)
buse
Şubat 12th, 2011 at 5:54 am

bu kitabın neresi güzel????

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 12 votes)
ilyas
Şubat 17th, 2011 at 6:08 am

ne kadan güzel bi kitap bu baıldım yazanın elerınden öpam …

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)
İREM
Mart 3rd, 2011 at 10:02 am

burda cok güzel özetlemişler ve bilgi vermişler süper..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 8 votes)
sanem
Mart 16th, 2011 at 6:02 am

yaa ne malsnz bu ktbın neresi gzlll:)
mööööler sizi inekkk yani

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 10 votes)
azra
Mart 16th, 2011 at 6:23 am

sanem sana ktlyorum.bu möölerle takılnayak biz:)XD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 9 votes)
sanem
Mart 16th, 2011 at 6:26 am

bendensin azra=)
APAÇİ GENÇLİK
kıyamet kopuyomuş hadi bizde kopalımXD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 10 votes)
sanem
Mart 16th, 2011 at 6:34 am

daha fazla konuşma bence yoksa fatmagülden bi farkın olmacak

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 9 votes)
alper
Mart 16th, 2011 at 6:36 am

annıyom derdini aynaya bakta konuş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 8 votes)
sanem
Mart 16th, 2011 at 6:38 am

uzatma kes sesini yoksa fatmagüle döncen

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 10 votes)
hürem
Mart 17th, 2011 at 7:06 am

bu kitap çok güzel.okudm ve çok sevdm…….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 9 votes)
mete
Mart 30th, 2011 at 4:48 am

ya çok güsel özet işime yarıcak ama inşallah hoca anlamaz internrtten çıkardığımı 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 7 votes)
CETDA
Nisan 3rd, 2011 at 5:28 am

ben bu kitabı hernekadarda okumak istemiş olsamda okuyamadıgımdan dolayı buraya baktım ve kitabı buradan yazdım . Ve çok begendim . okumuş kadar oldum . RENE GUİLLOT ‘un ellerine saglık . ( tebrikler)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 8 votes)
ayşe
Nisan 21st, 2011 at 4:24 am

beyaz yele 8 ırmağa girince ölüyor mu?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
su mabeynci :)
Nisan 24th, 2011 at 7:58 am

çok güzel bir kitap çok beğendim.çok güzelde özetlemişiniz sağolun.. 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
serap
Nisan 24th, 2011 at 7:59 am

bencede sana katılıyorum su’cum <3

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
yiğit
Nisan 27th, 2011 at 6:50 am

biraz daha kısa olamazmıydı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
özlem
Nisan 29th, 2011 at 7:58 am

çookkk ğüzel saol beyaz yelecim teşekküler

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
özlem
Nisan 29th, 2011 at 8:04 am

:) allhım çok güzemm istediğim gibi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 16 votes)
fatma nur
Mayıs 18th, 2011 at 9:52 pm

proje ödevi uzuz plur ne kadar cok yazarsan o kadar çok puan alırsın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 13 votes)
mete
Ekim 2nd, 2011 at 5:19 am

ya bu kitaptan çıkarıla somuç ne ve olayın geçtiğiyer neresi lütfen söylermisiiz çok önemli enayi türkçeciyi kandırcamda 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
zehir
Ekim 12th, 2011 at 9:15 am

çok tşkürler birde satır başını filan gözterse harika olur ama olsun böylede iyi

😉 😀 :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
zehir
Ekim 12th, 2011 at 9:17 am

; )

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
müzeyyen akyıl
Ekim 20th, 2011 at 7:29 am

bu kitabı çok sevdim herkese tavsiye edebilirim.sizinde bu kitabı okumanızı isterim ÖZBURUNLU

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
EMRE AKYIL
Ekim 20th, 2011 at 7:40 am

sevdim herkese tavsiye edebilirim.OKUYUN

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
KARDELEN AKYIL
Ekim 20th, 2011 at 7:41 am

sevdim herkese tavsiye edebilirim.irim.OKUYUN ve de çok açıklayıcı olduğu için çok sevdik

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
müge
Ekim 30th, 2011 at 4:23 am

ben sonunumerak ettim diye baktım ama gerçekten muhteşem

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
mfdgtyh
Kasım 9th, 2011 at 3:02 am

pındık yaramaz bir çocuktu buna rağmen abisi çok seviyordu , bazen ismi piyandike oluyor, bazende pın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
ismimi unuttum !
Kasım 10th, 2011 at 12:58 pm

bunu 3 saatte yazdım oyunumdan oldum ama rene guillot eline sağlık kitabın yüzüne bakmadımm 😀 ama süper miş
(tebrikler)yazana

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
ismimi boşwer
Kasım 12th, 2011 at 3:44 am

çok güzel tamamını okucam

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
emre
Kasım 12th, 2011 at 11:44 pm

bence buraya girenler ezberlemece deil romanın asını okusun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
ismimi boşwer
Kasım 13th, 2011 at 5:21 am

amqorum hepinizin

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
abdullah
Kasım 15th, 2011 at 2:12 pm

güzelmiş bu kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
seda
Kasım 16th, 2011 at 5:47 am

ben bu kiyabı pek sewmedm.Çünkü benim için fazla sürükleyici değil

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
büşraaaaa
Kasım 19th, 2011 at 6:32 am

süperrr yaa 4-5 kez okümşümdür bü kitabıı
süpperr!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
büşraaaaa
Kasım 19th, 2011 at 6:33 am

manyakmısın bee sen sewmiosan napalımm mallllll :DDD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
gamze
Kasım 24th, 2011 at 8:57 am

beni kurtardınız teşşekkür yazılaıldan 100 aldım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
gamze
Kasım 24th, 2011 at 8:59 am

aalah razı olsun varolun sağolun dostlar sğolsun…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
şebnemmm
Kasım 24th, 2011 at 9:17 am

kakaikoko

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
ipek
Kasım 29th, 2011 at 7:36 am

çook güzellllllllllll

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
emine 06
Aralık 4th, 2011 at 8:12 am

acayip beğendim arkadaşlarıma teklif edivcem harika

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 8 votes)
ilyas
Aralık 4th, 2011 at 1:58 pm

arkadaşlar bnm kitapta sonu yazmıyordu burdan okudum çokk sağolun emqene saygı :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
isra
Aralık 8th, 2011 at 5:16 am

bence bu kitap ve hikaye çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
ahmett
Aralık 11th, 2011 at 11:27 am

Çok kötü bir kitap hiç bişey anlamadım :S

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 22 votes)
büşra
Aralık 13th, 2011 at 7:47 am

gerçekten çook teşekkür ederim ben bu kitabı almadım dağrousu alamadım..teşekkür derim :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +11 (from 29 votes)
admin
Aralık 15th, 2011 at 7:56 am

çok güzel bence

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 23 votes)
d
Aralık 18th, 2011 at 8:36 am

ana fikir ne

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
lalala figen can caner göksu boncuk
Aralık 22nd, 2011 at 11:23 am

bence kitap çok güzel… müthişş

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 10 votes)
meliha nur
Aralık 22nd, 2011 at 11:54 pm

ben bu kitaptan hiç birşey anlayamadım karman çorman bişey 😛

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 12 votes)
ayça
Aralık 28th, 2011 at 10:50 am

anlaşılmıycak bişey yok

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 20 votes)
ayça
Aralık 28th, 2011 at 10:51 am

çok güzel bi kitap bayılıyorum ve okurken zevk alıyorum 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 13 votes)
ipekkkkk
Aralık 29th, 2011 at 7:24 am

bence çokkk güzel keşke öyle bir atım olsa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 15 votes)
betül
Aralık 29th, 2011 at 8:12 am

bence harika …

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)
betül
Aralık 29th, 2011 at 8:12 am

bence harika …xd

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 13 votes)
admin cs ci
Ocak 2nd, 2012 at 7:44 am

bnce cok sacma

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 18 votes)
caner
Ocak 2nd, 2012 at 9:35 am

bok güzel hiç işime yaramdı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 16 votes)
eren
Ocak 2nd, 2012 at 12:17 pm

yaa ben kitabın tümünü istiyorum yani türkçe dersinde çıkacak soruların cevaplarını istiyorum 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 15 votes)
eren
Ocak 2nd, 2012 at 12:18 pm

yaa ben kitabın tümünü istiyorum yani türkçe dersinde çıkacak soruların cevaplarını istiyorum 😀

n çook teşekkür ederim ben bu kitabı alKitabın Özeti:
Folko ile Beyaz Yele’nin unutulmaz dostluğu…Folko, yüreği sevgiyle dolu yoksul bir balıkçı çocuğudur. Beyaz Yele, başıboş at sürüleriyle özgürce dolaşan, kimselerin ele geçiremediği, yabani, bembeyaz bir yılkı atıdır.
Folko, on iki yaşında ama bayağı becerikli bir çocuktur. O sık sık Ösebyö dede’nin sandalını alır, karış karış bildiği bataklığı dolaşırdı. O gün, bataklığın ta öbür başına gitmeye niyetliydi. Orada başıboş at sürüleri dolaşırdı.
Bir gün yine böyle bir gezintiye çıkmışken birden yanı başında bir gölge gördü. İnce boynunu uzatmış, alımlı bir tay kendisini seyrediyordu. Çocuğun yanına yaklaştı, saçlarını kokladı. Folko da parmaklarını o ipek yelenin arasına soktu. Tay ile daha yakın olmak istiyordu, ancak dönmesi gerekiyordu. “Yine geleceğim” diyerek dönüş yoluna girdi.
Bu esnada, at hırsızı iki kişinin kendilerini seyrettiğini, Folko tabii ki bilemezdi. Hırsızlar taya ve anasına doğru yaklaşıyorlardı.
Bu esnada Folko, takıldığı çamurlardan kurtulmak için ayağını çamurdan çekmeye çalışırken birden bağırışmalar ve gürültüler duymaya başladı.. heycanla geriye doğru baktı hırsızların anne atı zaptetmeye çalıştıklarını gördü. Çaresizdi. Anne kısrak, kurtulmak için her şeyi yapıyordu. Nitekim kurtuldu da. Ama kaçmayıp, geri döndü. Çünkü yavrusu da orada kalmıştı. Yavrusunım sesini duyunca bir an durakladı. Hırsızlar bu fırsatı kaçırmadılar ve hemen kemendi geçirdiler. . Artık kurtuluşu yoktu. Bir müddet sonra da anne at direnmeyi bıraktı. Bunun üzerine adamlar kemendi söküp, kısrağı
yanlarında götürdüler. Folko, bütün bunları seyretmişti. Beyaz Yele neredeydi? Hızla, beyaz Yele’nin olduğu yere koştu. Hayvan yerde inleyerek yatıyordu. Hemen yardım etmek istedi. Ancak tay çok huzursuzdu ve Folko’nun elini ısırmaya çalıştı. Anlaşılan, kendisine ve annesine yapılanlar, insanlara karşı içinde bir güvensizlik doğurmuştu. Folko, aldırış etmeden tayı bağlayan ipleri sökmeye başladı. Uzun uğraşlardan sonra sökme işi bitmişti. Tay doğruldu ve uzun uzun bakıştılar. İşte bu an, dostluk anıydı.
Folko, çok geç kalmıştı. Hızlı bir şekilde evine döndü. Anlattıklarına kimse inanmayacağı için, anlatmadı. Ama, Antonyo kendi kısraklarının da çalındığını söyleyince, onları gördüğünü anlattı. Hep beraber Beyaz Yele’nin olduğu yere gitmeye karar verdiler.
Geçtikleri yerlerde, bir yığın at vardı. Ancak, Beyaz Yele aralarında yoktu. Folko, ümitliydi. Böylece saatler geçti. Uzaktan Beyaz Yele’nin geldiğini gördüler. Yanlarına geldiğinde, hiç te beyazlığı kalmamıştı. Derisi boydan boya çamurdu. Yorgun, yaralı bir haldeydi
Beyaz Yele, kısa zamanda kendisini belli etmişti. Yüzlerce at arasından dahi, hareketleriyle seçiliyordu. Ancak, onun bu deli
ve ele avuca sığmayan hali, diğer at sahiplerini tedirgin ediyordu. Bu yüzden de onu yakalamak istiyorlardı.
Bu amaçla, bir gün Beyaz Yele’yi kıstırıp, binbir eziyetle haranın içine kadar soktular. Ancak, yine de kaçmayı başardı.
Artık, Folko’nun aklı fikri, hep Beyaz Yele’de idi. Bir gün kesin kararını verdi. Çok uzaklarda olduğunu sandığı Folko’yu görmeye gidecekti. Yola çıktığında, birazcık yol almıştı ki, önce kıpırdayan çalıların arasından fırlayan kuşu, arkasından da Beyaz Yele’yi gördü. Durmuş kendisine bakıyordu. Aynı anda, haranın patronu bütün adamlarını toplamış ve Beyaz Yele’yi yakalamak için peşine düşmüşlerdi. Beyaz Yele, yanına kadar yaklaştıkları halde, hareketsiz duruyordu. Ansızın patronun atına doğru saldırdı ve patron yere düştü. Beyaz Yele’yi elde edemeyeceğini anlamıştı. “Bırakın gitsin, kim isterse o alsın ” dedi.
Folko, “Yani ben alabilir miyim?” diye sorunca, “alabilirsin” dedi. Dünyalar Folko’nun olmuştu. O sevinçle, Beyaz Yele’yi bulmak için koşarcasına yürüdü ve onu buldu. Kemendini atıp, boynuna geçirdi. Beyaz Yele hızla koşmaya başladı. Folko, sağa sola çarpıyor, eli, kolu, dizi, kafası yaralanıyor, aldırış etmiyordu. Bir müddet sonra Beyaz Yele durdu. Karşılıklı bakıştılar. Artık kemente bile gerek kalmamıştı. Usulca çekince geliverdi. Birlikte Folko’nun evine geldiler. Atı, çimin arkasına koydu ve yem vermeye başlamıştı. Beyaz Yele kendisinindi artık. Tam da bu esnada, uzaklardan at kişnemeleri duyuldu. Beyaz Yele, önce kulaklarını dikti, sonra da hızlı bîr şekilde koşmaya başladı. Yine kaçmıştı.
Folko, çok üzülmüştü. Yavuklusunu kaybetmiş aşıklar gibiydi. Yine de ümidini kesmemişti. Haksız da değildi.
Bir akşam, bir ses duyup kapıya çkınca ve Beyaz Yele’nin gelmiş olduğunu gördüler. Bir hayli yarası vardı. Hemen yarasını sarmaya koyuldular. Görünen oydu ki, yaralı olduğu için, dost bildiği Folko’ya sığınmıştı. Folko ve kardeşleri çok sevinçliydiler.
Artık at her akşam, Folko’nun yolunu gözlüyordu. Dostlukları herkesin dilinde idi. Folko, yarası henüz iyileşmediği için ona binemiyordu. Ama, binmek ve gezmek için can atıyordu. Bir gün binmeye karar verdi. Ancak, atın üstüne atladığı an, at değişti ve silkinerek Folko’yu üstünden attı. Sonra da hızla koşarak gözden kayboldu. Vakit geldiğinde, yola koyulup, Antonyo’nun seyislik yapan arkadaşının evine geldiler. Orada Beyaz Yele’nin annesi olan kısrak vardı. Bu Fojko için tatlı bir sürpriz olmuştu. Sonra kasabaya gittiler. Her yer çok kalabalıktı, Folko ‘yu sirke götürdüler. Orada kovboylar ve atlar gösteri yapacaklardı. Folko birden heyecanlandı. Çünkü, Beyaz Yele’yi görmüştü. Gösteri bitince, at perdenin arkasından kayboldu.
Folko, “Beyaz Yele” diyerek hemen koştu. Ancak, yanıldığını söylediler. Bu at, çok benzemesine rağmen, Beyaz Yele değildi.
İki gün sonra döndüler. Folko, ümidini kesmemiş, Beyaz Yele’sini arıyordu. Bu arada haranın patronu ise, sirk sahipleri iler azgın bir atın pazarlığını yapıyordu. Belliydi ki, patron Folko’ya verdiği sözü tutmayacaktı. Antonyo bu duruma itiraz edecek oldu ama patron patrondu. Yine de, ne yapıp yapıp bu durumu Folko’ya bildirecekti. Sabaha karşı, güç bela ata bindi ve Folko’nun kulübesine geldi. Folko İse çoktan kayığa binmiş ve Beyaz Yele’yi aramaya çıkmıştı. Antonyo’da arkasından bataklığa daldı.
O sabah, Beyaz Yele başına geçeceği sürüsünü arıyordu. Adamlar da onu. Ve gördüler. Beyaz Yele’nin etrafındaki sazlıkları, otları tutuşturarak çıkmasını beklemeye başladılar. Folko’da bunu görmüştü. Beyaz Yele’yi kurtarmak İçin ileri atıldı. Her tarafının yanmasına aldırış etmeden, alevler ortasında mahsur kalmış olan Beyaz Yele’nin yanına ulaştı ve sırtına atladı. Beyaz Yele, kurtarıcısına boyun eğmişti. Çocuk atı alevlerin üzerine sürdü. Kulağına bir şeyler fısıldadı. At ok gibi fırladı. Alevler yakmasına rağmen, dışarıya çıkmışlardı.
Bütün bunları patron ve adamları da görmüştü. Önlerini kesmelerini emretti. Ama, aralarından hızla geçtiler. Kaçarak, ırmağın kenarına kadar geldiler. Bir müddet sonra Beyaz Yele, kendisini ırmağa attı.
Bu arada, patron pişman olmuş bağırıyordu: “Dön, dön atı sana verdim”
Her şey boştu. At ve Folko birbirine yapışık vaziyette, akıntıya kapılmış gidiyor, gidiyorlardı. Irmağın akıntılı suları kulağına bir ninni fısıldıyordu sanki…
Yok, yok, yok. Folko’nun bu haline, haranın seyislerinden Antonyo’da üzülüyordu. Folko ve Beya yele sonunda dönmüşlerdi .. u asi at tekrar folkonundu zaman zaman beyaz yele vahşi ve özgür hayatını gitsede Folkoyu hiç terketmedi..madım dağrousu alamadım..teşekkür derim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 19 votes)
vcbg
Ocak 3rd, 2012 at 10:08 am

çoook güzel çok thank you

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 15 votes)
cemal
Ocak 4th, 2012 at 9:31 am

bence konudan çok sapmışlar ama daha güzel olabilirdi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 13 votes)
sincap
Ocak 4th, 2012 at 10:29 am

bence gayet anlatımlı hatta bende kitabıda var ..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 14 votes)
emirhan
Ocak 5th, 2012 at 5:11 am

çok güzel özeti kitabıda çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 12 votes)
seri katil
Ocak 5th, 2012 at 8:28 am

ne dionuz siz be hiç gusel deildi bise anlamadım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 11 votes)
seri katil
Ocak 5th, 2012 at 8:29 am

hiç bişe anlamadım ben 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 12 votes)
aybike
Ocak 7th, 2012 at 3:59 am

ERENN sen bizim okuldansın heralde aynı durumdayı türkçee sınavında cıkıcak veede su kıtaplar: AZİM-Görmezlerin kitap okumasını sağlayan çocuk-ROBİNSON ÖLMEMELİ-BeYaz yele….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -6 (from 8 votes)
aybike
Ocak 7th, 2012 at 4:11 am

Bende kitabı var :) okumak zor geldi özetine baktım… 😀 😀 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
ismim bir sır
Ocak 8th, 2012 at 7:26 am

inşallah öğretmen çakmaz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 10 votes)
ziyaretçi
Ocak 9th, 2012 at 6:59 am

kopyla yapıştı yapmışsın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 8 votes)
Eren
Ocak 9th, 2012 at 8:58 am

malım ben yha çok malım herkez beni dövsün admin lütfen onayla

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 13 votes)
İbrahim atak
Ocak 11th, 2012 at 10:17 pm

anan zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ibo ananla sevisem

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 13 votes)
İbrahim atak
Ocak 11th, 2012 at 10:17 pm

malmisn salak

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 11 votes)
eylül
Ocak 12th, 2012 at 10:40 am

benceeee çoook saçma salk bir folko var at hastası tam bir malll

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 12 votes)
admin
Ocak 17th, 2012 at 7:25 am

gayet güzel anlatılmış bence bazı salaklar saçma sapan yorum yazıo amacınız ne lan sizin?????????

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 14 votes)
merve kırali
Şubat 2nd, 2012 at 1:27 pm

hoca yutar mı bunu ben yazdım desem :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
Bilemem 100 mü alcam
Şubat 20th, 2012 at 10:22 am

ben bunu nasıl özetlicem bilmiyorum babam bana özetle lütfen demisti hoca istemisti babamla özetlicem

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
reyhan
Şubat 24th, 2012 at 10:05 am

yaa kitabın sonunda kurtuluyomular yoksa ölüyolarmı anlamadım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)
Saynur Ocak
Mart 15th, 2012 at 4:05 pm

Kitabı ilk elime aldıımda atlarla ilgili bir içeriği olduğunu düşündüm ve atlarla ilgili olan tüm kitapları severim ama bunun içeriği biraz daınık ve karmaşık geldi zaten banada pek uygun değilmiş 9 – 12 yaş arası geç kalmışım 😉

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 7 votes)
Saynur Ocak
Mart 15th, 2012 at 4:06 pm

Sonsuzzluğa doğru gidiyorlar dediğine göre sence ?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 11 votes)
Emirhan
Nisan 9th, 2012 at 1:45 am

Kitabı Okudum
Mükemmel bir Kitap Severek Okuyacaksınız

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
çağla nehir sarrafoğulları
Nisan 11th, 2012 at 8:40 am

allahım yarabbim yaaaaaaa hiç bir şey bulunmuyor ben kaymakam kızı olduğum için bu yayınevini yani siteyi arayacağım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
SerCAN
Mayıs 5th, 2012 at 1:38 pm

Çok harika karısık deil aklınızı bu kıtaba verdikten sonra :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
ceren
Mayıs 9th, 2012 at 8:03 am

çok güzzel bir kitap ama sonunda beyaz yele ölüyor:(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
anonim
Mayıs 14th, 2012 at 7:18 am

kitabı okumaya üşendim ve türkçe yazılısında çıkıcak o yüzden okudum ve bence hiç güzel değil

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
Anıl
Mayıs 23rd, 2012 at 1:08 am

Biraz daha kısa olsaydı keşke ginede teşşekkürler

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
buse
Eylül 11th, 2012 at 4:10 am

lan biraz kısaltın please 😀 burda okumak istemeyenler var sadece özet gerekiyo ben özedte girdiğimi düşünüyorum kitabın kendisini yazmışsınız 😀 :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
havva
Eylül 16th, 2012 at 5:59 am

tam istediğim gibi:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
harrystyles
Ekim 3rd, 2012 at 6:27 am

ıgrenc bi kitap önermem iğrenç yaniofffffffffffffffffffffffffffffffffffff

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 14 votes)
layd gaga
Ekim 18th, 2012 at 6:59 am

very good gread

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 11 votes)
layd gaga
Ekim 18th, 2012 at 7:02 am

I love with mane

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
deniz
Şubat 13th, 2013 at 4:49 am

bencede iğrenççç bir ap
kit

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
harry styles
Şubat 27th, 2013 at 10:10 am

bok gibiii

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ceylan
Mart 1st, 2013 at 7:05 am

çok güzel bir ktap hiçde iğrenç değil eğer sevmiyorsan okuma sayın harrystiyles tabi bu gerçek adınsa :

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Lady GAGASIZ
Mart 4th, 2013 at 9:17 am

Ya hoca bu kitabı önerdi aceba ne kadardııııııır?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
harrysteyles
Mart 13th, 2013 at 10:05 am

iğrençççççç

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Emir Erbasan
Mart 13th, 2013 at 1:12 pm

Kötü kötü mesajlar atıcağına kendi içinde eleştirir insan. Her inasanın okuma zevki farklı. Ben kitabı okudum ve beğendim. Teşekkürler Can Yayınları.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
lady gaga nın kardeşi
Mart 18th, 2013 at 10:31 am

Abla ne diyon sen ya ?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
mertcan
Mart 19th, 2013 at 10:51 am

cok güzell bi kitaappp bence okuyunnn

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
mertcan
Mart 19th, 2013 at 10:52 am

cookk güzell

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Mustafa Yiğit
Nisan 9th, 2013 at 12:58 am

Acaba Yankılanan Kayalar ve Uç minik serçeminde özetlerini yazarmısınız. ?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
SLayeR
Nisan 9th, 2013 at 8:33 am

Çok Güzel Bi kitap herkese tavsiye Ederim…………….!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
SLayeR
Nisan 9th, 2013 at 8:34 am

Thanks

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
yunus kjg
Mayıs 1st, 2013 at 2:10 am

ne güzel seyler anlatıo

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
edi güzeliş
Mayıs 2nd, 2013 at 11:59 am

güzel bir özet tam kitaptaki gibi yazmış birkaç yazım hatası olsa bile olsun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
1d troll
Mayıs 2nd, 2013 at 1:06 pm

biraz sıkıyor biraz coşuyor

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
1d troll
Mayıs 2nd, 2013 at 1:07 pm

biraz sıkıyor=)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
beyaz aslan
Mayıs 13th, 2013 at 8:55 am

güzel kitaap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
ASYA
Mayıs 22nd, 2013 at 4:34 am

kitap okuma yarışmasına katılcam be bunu ayrıntılarını öğrenmek istiyorunm.mesela genç olan at hırsızın adı gibi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
hata
Mayıs 28th, 2013 at 9:28 am

sonunda ölüyorlar mı yoksa ???????????????

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
hata
Mayıs 28th, 2013 at 9:29 am

sonunda ölüyorlar mı yoksa ???????????????

yaşyomu bilemedim :(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
Ecem
Mayıs 29th, 2013 at 10:07 am

BİZE ÖĞRETMEN DEDİ KİTABI OKUYUN KİTAP YAZILISI YAPICAM DİYE BENDE YETİŞTİREMEDİM BURDAN OKUDUM YAZAN KİŞİYEDE BİRAZ SAYGI ELİNE SAĞLIK KİM YAZDIYSA YAZAR OLARAK DEĞİL

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
selin
Ekim 19th, 2013 at 4:30 am

bok gibi bi kitapmış iğrenç ötesi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
selin
Ekim 19th, 2013 at 4:35 am

ecem ciddi ciddi sna katılyom çünkü bzm öğretmen de okuyun dedi bu salak kitabı .Bu internet sitesine bu kitabın özetini yazmak için bu salak kitabı okuyup kafayı iyice yedikten ve psikoloğa gittikten sonra yazması lazım .Lan okuyanın psikolojisi bozulur ya .Bi psikolog okusunda bu salak kitabı sonra anınada bırakır psikologluğu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
selin
Ekim 19th, 2013 at 4:37 am

:))
:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
rabia
Kasım 16th, 2013 at 11:57 am

bence çok güzel kitap ben rahatlıkla okudum

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
enes
Kasım 18th, 2013 at 4:31 am

berbat :(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
m@e@l@i@s
Kasım 20th, 2013 at 10:53 am

süpermiş ya harika

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
m@e@l@i@s
Kasım 20th, 2013 at 10:55 am

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 8 votes)
selin
Ocak 11th, 2014 at 4:49 am

gzl gzl

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
selin
Ocak 27th, 2014 at 7:12 am

ck kotu ln neyini beyeniniyonuz ln bu mlın onde gıdenı ktabın X(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 7 votes)
hilal
Şubat 6th, 2014 at 5:00 am

ödev içn lazımdı begendim thank you

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
enes
Şubat 8th, 2014 at 2:07 pm

kitap çok ğüzel ama ana fikir,ana düşünce karakterlerin özelliklride olssymış iyiymiş yinde sağalun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Hakan
Mayıs 13th, 2014 at 9:15 am

Saol 😀 :) 😛

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
deneme
Mayıs 15th, 2014 at 1:31 pm

çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
BELİEBER
Mayıs 21st, 2014 at 3:23 am

ACAYİP MÜKKEMMEL KİTABI OKUMADAN BURDAN BAKTIM ÖZETE ZAA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
metin2
Mayıs 26th, 2014 at 4:10 am

metin2 oynayan varmı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
Okursever
Eylül 10th, 2014 at 12:57 am

Selin sen anlayamazsın kitabın ne kadar güzel olduğunu kafan basmaz çünkü.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
bcfx
Kasım 13th, 2014 at 8:06 am

dgdfgbdfghhhhhhhhhhh

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Yorumunuzu bırakın