Beyaz Diş-Vahşetin Çağrısı – Jack London

beyaz_dis

Kitabın Adı:Beyaz Diş-Vahşetin Çağrısı
Kitabın Yazarı: Jack London
Kitabın Yazılma Yılı:1983
Kitabın Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları Çocuk Klasikleri 26
Kitabın Basım Yılı: Üçüncü Baskı, İstanbul: 2003
Sayfa Sayısı:124
Kitabın Konusu: özgürlüğün önemi, esaretin kötü yönlerini ortaya çıkarmıştır. İnsanların içindeki kabalığı vurgulamak istemiştir. Hayatın içindeki mücadeleyi, insanların var olmak için birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi anlatmak istemiştir.
Kitapta Tanrı kavramı geçmektedir ve bu Tanrı adına yapılan şeylerden bahsetmesi son derece önemlidir.

Kitabın Özeti:
Beyaz Diş isimli hikaye annesi köpek, babası ise kurt olan bir hayvanın başından geçen olayları anlatmaktadır. Gri renkli bu yavru mağarada doğar. İlk başlarda annesi ile ve bulunduğu mağara ile sınırlı olan dünyası bir gün annesinden habersiz mağaranın dışına çıkması ile farklılaşır. Mağarada bulunduğu süre içerisinde açlıkla tanışır. Bu sırada babası bir vaşak tarafından öldürülür. Mağaradan dışarı çıktığı gün ilk önce bir yamaçtan yuvarlanır daha sonra bir ağaçkakan’dan korkar, bulduğu bir keklik yuvasında bulduğu yavrulardan birini yemek ister fakat anne keklik bunu engeller en sonunda bir gelincik tarafından gelinciğin yavrusuna zarar verdiği için tam öldürülecekken anne kurt bunu kurtarır. Bütün bunlar hayatın çok kolay olmadığı ve mağaranın dışında amansız bir mücadele olduğunu ona gösterir.
Annesi bir gün bir vaşak yavrusunu mağaraya getirir ve ardından anne vaşak mağaraya gelerek anne kurtla mücadeleye başlar bu mücadeleyi anne kurt kazanır. Zaman zaman Gri Kurt da bu mücadeleye katılır. Bütün bu olanlar ona hayat hakkında bir kurarlı daha öğretir. Bu kural “Ye yoksa yenilirsin” kuralıdır.
Bu yavru daha sonra Gri Kunduz denilen bir Kızılderili tarafından sahiplenildi. Annesi ile birlikte burada bulundu ve kendisine “Beyaz Diş” adı verildi. Burada istemeyerek de olsa itaati öğrendi. Ayrıca Uzun dudak adı verilen bir köpekle sürekli mücadele içerisinde oldu. Gri Kunduz borcu nedeniyle Beyaz Diş’in annesini Üç Kartal’a verdi. Beyaz Diş istemeyerek de olsa annesinden ayrıldı.
Gri Kunduz’un kampındayken bütün köpeklerle mücadele etti, iyice vahşileşmişti. Kendi malını korumasını öğrenmişti. İnsanlarla ilk tanıştığından bu yana onları Tanrı olarak görüyordu ve Tanrı malı olabilmek için özgürlüğünden vazgeçti. Buradaki bütün köpeklere korku veriyordu. Yaşlı bir köpek olan Baseek’i yenmesi ona büyük bir güç vermişti. Bu sırada açlık tehlikesi baş gösterdi. Ama onun kanı kurt kanıydı ve ormanda avlanarak bu olayı çok kolay atlattı. Bir gün annesi ile karşılaştı ama dişi kurtlar kendi yavrularını bir yıl sonra tanımadıkları için annesinden hiç beklemediği bir tepki gördü. Bir çok köpekle dövüştü ve galip çıktı. Ünü iyice yayılmıştı. Burada sürekli kızağı en önden çeken köpek oldu. Gri Kunduz Kolondik ve Davson’a mal götürmüş ve çok kâr elde etmişti. Burada ilk defa beyaz insanları gördü. Onlar çok farklı bildi. Bu beyaz insanlardan biri olan Güzel Smith tarafından Gri Kunduz’dan çok ucuz fiyata alındı. Çünkü Gri Kunduz parasının hepsisini harcamıştı onu Güzel Smith’e satmak zorunda kaldı.
Güzel Smith Beyaz Diş’i çok dövüyordu. Birkaç defa Gri Kunduz’a kaçtı ama tekrar geri alındı. Bir çok köpekle para uğruna dövüştürüldü. Güzel Smith bu işten çok para kazanmıştı. Burada adı “Kavgacı Kurt” olmuştu. Bir gün bir buldog cinsi köpek tarafından öldüresiye hırpalandı, tam öleceği sırada bir maden uzmanı W. Scott tarafından kurtarıldı. W. Scott Güzel Smith’ten köpeği zorla 150 dolara aldı. Güzel Smith köpeği kaçırmak istedi ama başarılı olamadı. Matt de W. Scott’ın yanında çalışan bir işçiydi. Beyaz Diş ilk başlarda herkese karşı çok vahşiydi hatta W. Scott’ın elini bile ısırdı. Daha sonra W. Scott’ı çok sevdi, ona karşı daha önce hiç tatmadığı sevgi ve bağlılık duygularını yaşadı. W. Scott’ın yanından ayrılmasıyla ilk defa hayatında hastalandı.
W. Scott işleri dolayısıyla California’ya gitti yanında Beyaz Diş’i de götürdü. Ama içinde bir tedirginlik vardı çünkü onun çevresine karşı saldırgan davranmasından korkuyordu. İlk önce Collie adı verilen bir çoban köpeğiyle daha sonra bir tazıyla en son olarak da çocuklarla anlaşmakta güçlük çekti ama onlara da alıştı. Scott, bir gün attan düşüp çayırda bacağını kırdı Beyaz Diş eve gidip yardım getirdi. Bu olaydan sonra Vista halkı tarafından çok sevildi.
O günlerde gazeteler San Quentin cezaevinden kaçan bir suçluyu yazıyordu. Bu suçlu Jim Hall’dı. Scoot eskiden yargıçtı tam emekliliğe yaklaşırken onu hapse mahkum etmişti polislerin bir hilesi sonucu suçlanmış ve hapse atılmıştı. W. Scott’ın bundan haberi yoktu. Jim Hall yargıçtan intikam alacağına dair mahkemede onu tehdit etmişti. Jim Hall bir gece silahla Scott’ın evine geldi ama Beyaz Diş bunu fark etti ve boğuşmaya başladılar. Boğuşma sonunda Jim Hall ölmüştü ama Beyaz Diş de yaralanmıştı. Bu olaydan sonra adı “Kutsal Kurt”a çıktı ve herkes onu çok sevdi. Artık hayat onun için sevgi üzerine kuruluydu ve bu şekilde devam etti.

Kitabın Anafikri: Beyaz Diş kitabında ana fikir çok belirgin değildir. Benim çıkardığım ana fikir bir çocuğun birazda genç açıdan ele alırsak bir insanın iyi yönlerini öne çıkartırsanız ve bu yönünün ortaya çıkması için çaba gösterirseniz o kişi iyi bir insan olur ama tam tersini yaparsanız olumsuz bir kişilik olarak karşımıza çıkar.
Ayrıca kitap özgürlüğün önemi, esaretin kötü yönlerini ortaya çıkarmıştır. İnsanların içindeki kabalığı vurgulamak istemiştir. Hayatın içindeki mücadeleyi, insanların var olmak için birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi anlatmak istemiştir.
Kitapta Tanrı kavramı geçmektedir ve bu Tanrı adına yapılan şeylerden bahsetmesi son derece önemlidir.
Kitabın Kahramanları:
Beyaz Diş: Yarı kurt, yarı köpek olan bir hayvandır ama kitapta çoğu zaman kurt yönü ortaya çıkarılmıştır. Bir mağarada dünyaya gelmiş ve küçükken babası bir vaşak tarafından öldürülmüştür. Beyaz Diş kitabın ilk başlarında çok vahşidir ve köpek dövüşlerinde kullanılmıştır. Ayrıca kızak çekmiştir. Çevresine karşı son derece saldırgan bir tutumu vardır. bir köpek dövüşünde çok hırpalanır. W. Scott adı verilen bir adam onu alır, tedavi eder ve bu olaydan sonra çevresinde karşı oldukça sevecen bir şekilde yaklaşır. Önceki hayatının tam tersi bir yönde hayatını devam ettirir.
Kiche: Beyaz Diş’in annesidir. Bu isim ona Kızılderililer tarafından verilir. Beyaz diş için her şeyi yapan bir annedir. Daha sonra borç karşılığı birine verilir. Aslında bir köpektir.
Gri Kunduz: Kiche ve Beyaz Diş’i ormanda bulup onları kendi işlerinde kullanmış ve onlara sahiplenmiştir. Kızak çektirmiştir. Dawson ve Klondik’e kürk, bağırsakla dikilmiş deri eldiven ve çarık götürmüş, bundan dolayı çok para kazanmış ama daha sonra bu paraları gereksizce harcayıp zor duruma düşmüş ve Beyaz Diş’i satmak zorunda kalmıştır.
Baseek: Gri Kunduz’un kampında bulunan bir köpektir. İlk başlarda Beyaz Diş’i çok döver, yaşlanınca Beyaz Diş tarafından dövülür ve ona karşı çekingen bir tavır takınır.
Uzun Dudak: Gri Kunduz’un kampında yaşayan çok güçlü bir ödevdir. Her zaman Beyaz Diş’e düşmanlık yapmıştır. En sonunda Beyaz Diş tarafından öldürülür.
Üç Kartal: Kızılderililer ve Gri Kunduz’dan alacağı olduğu için Kiche’yi alır. Kitabın sonraki bölümlerinde pek adı geçmez.
Mitsah: Gir Kunduz’un kampında çalışan biridir.
Güzel Smith: Son derece çirkin bir adamdır. Boyu kısa, tepesi sipsivri, yüzü vücudunun diğer yanlarına oranla çok büyüktür. Korkak ve kişilik olarak çok zayıf bir insandır. Gözleri ve saçları sarıdır. Kamptaki insanlara yemek pişirir ve bulaşıklarını yıkardı. Hile yoluyla Gri Kunduz’dan Beyaz Diş’i almış, ona çok eziyet etmiş ve onu köpek dövüşlerinde kullanıp çok para kazanmıştır. W. Scott’un evinden Beyaz Diş’i çalmaya kalkmış ama başarılı olamamıştır.
W. Scott: Emekli bir yargıçtır. Ayrıca maden uzmanıdır. Bulunduğu bölgede büyük bir nüfus sahibidir. Kitapta, sağlam bir karakter olarak yansıtılır.
Matt: W. Scott’un yanında çalışan biridir. İnsanlara karşı önyargılıdır.
Collie: San Fransisco’da bulunan evde yaşayan bir çoban köpeğidir. İlk başta Beyaz Diş’e saldırganca yaklaşır ama daha sonra onla dost olur.
Dick: San Fransisco’daki evde yaşayan bir tazı köpeğidir. İlk başlarda Collie gibi Beyaz Diş’e karşı düşmanca davranır ama daha sonra o da dost olur.
Jim Hall: bir çok cinayet işlemiş, bir çok kez cezaevine girmiş fakat huyu bir türlü değişmemiş bir insandır. Son suçunu aslında haksız yere görmüştür. Polisler tarafından yapılan bir oyun sonucu yargıcın karşısına çıkmıştır. W. Scott tarafından cezaya çaptırılmış ve bunun intikamını almak için evine gizlice girmiş ancak Beyaz Diş tarafından öldürülmüştür.

Kitabın Yorumu: Kitapta ahlaki değerlerle örtüşen ifadeler var ama bu değerler kitapta antitez şeklinde ve gerçekle uyuşacak şekilde verilmiş. Kötü olaylar anlatılmış ve buradan çocuğun doğruyu bulması istenmiş. Meselâ kurdun kavga anında yenilirken öfkeyle rakibine saldırması ama bu kalkış sırasında bacaklarının birbirine dolaşması ve tekrar altta kalması gibi. Anlatılmak istenenler olayla içinde anlatılmış, bir öğüt olarak çocuğa verilmemiştir.
Kitapta, olaylar çok ön planlı, duygular ise ikinci plandadır. Duygular olayların alt yapısını oluşturacak şekilde kitapta verilmiştir.
Çocuksu öğeler çok fazla değildir kitabın genelinde birkaç. Çocuksu öğe bulunmaktadır.

VN:F [1.9.22_1171]
Bu yazının aldığı puan
Rating: 7.8/10 (589 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +50 (from 174 votes)
Beyaz Diş-Vahşetin Çağrısı - Jack London, 7.8 out of 10 based on 589 ratings
=P
Kasım 13th, 2008 at 1:52 pm

üfff lütfen biri suraya kitaptaki olayı da eklesn yaa!!
olayı biri yazarsa ck sevinirm

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -11 (from 15 votes)
=O
Kasım 17th, 2008 at 2:15 am

ya bu kadarda uzun özet olurmu hemde kitaptaki olayla alakası yok

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 16 votes)
:D
Kasım 17th, 2008 at 12:10 pm

yha hepiniz neden igrenç diosunuz ki bnce çoqq güzel olmuş yhani sizde saçmalıyonuz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 18 votes)
ERCAN
Kasım 20th, 2008 at 12:19 pm

Çok güseldi teşekkür ederim yazdım hocada beyendi…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 16 votes)
emre
Kasım 24th, 2008 at 9:25 am

bu kitap bir harika.okumatan varsa okumasını isterim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 14 votes)
emre
Kasım 24th, 2008 at 9:25 am

bu kitap bir harika.okumay
an varsa okumasını isterim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 11 votes)
ferhat
Kasım 26th, 2008 at 11:25 am

bu kitabın biraz daha kısası olsaydı hoca ödev vermişti yanıltmak için bende bu kitabın özetini yazacaktım.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 10 votes)
gaye
Kasım 27th, 2008 at 1:07 pm

gzm bozldu bea EMEĞE SAYGI

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 9 votes)
eda
Kasım 30th, 2008 at 2:43 pm

çokkkkk güzel herkese okumasını tavsiye ederim:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 8 votes)
burak
Kasım 30th, 2008 at 4:25 pm

offf vahşetin çağrısının ana fikri yok

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
a$dqwé
Aralık 2nd, 2008 at 10:15 am

kitabın yorumu güzelmiş saol..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)
eda
Aralık 2nd, 2008 at 1:53 pm

ben okumadım ama güzele benziyoooooooooo

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
kübra
Aralık 2nd, 2008 at 1:55 pm

yha okudum ama hatırlamıom ki bi pook

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 7 votes)
esra
Aralık 2nd, 2008 at 1:57 pm

NİYE ONAYLAMION YORUMLARIMIZI SAYIN REJİ

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 7 votes)
admin
Aralık 2nd, 2008 at 2:46 pm

:) Onaylamaz mıyız Esra hanım :)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
orç
Aralık 2nd, 2008 at 3:25 pm

çok saçma iki kitap bir arada olmaz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
admin
Aralık 2nd, 2008 at 3:33 pm

Saçma değil Çünkü Bu iki kitapta aynı.. İsimleri değişik farklı çevirilmiş.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
admin
Aralık 14th, 2008 at 10:53 am

kitap biraz farklı isminde de yazıyo beyaz diş diye

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Sercan Girgin
Aralık 14th, 2008 at 1:14 pm

la neyi war işte ne gzl yahw sizde be kardeşim gzl olmuş gayet ama bi kaç olay daha olsa mesela en başta Bill ve Henry nin yaşadıkları daha gzl olurdu

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
hilal
Aralık 15th, 2008 at 12:16 pm

cok teşkür yazılı vardı son güne kaldı ödev ama sizinsyde özet çıkardım saolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
mehmetcan
Aralık 16th, 2008 at 8:38 am

çok uzun en iyisi kendim yaz bu arda m2 de çarı olan war mı?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
son mamaklı
Aralık 21st, 2008 at 5:35 am

yha arkadaslar bu kıtabın ıkısı bı arada ben beyaz dısın okudum ve odev ıcın ozetını cıkardım sımdı hoca vahsetın cagrısını oku dedı bende ozetıne basvurdum aynsıı degılmı hoca cakar AQ napsakkkı yardım edersenız sevınırım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
BUĞRA
Aralık 27th, 2008 at 12:51 pm

süper bir kitap sadece çocukların değil büyüklerinde okuması lazım manyak güzel çokta eğitici

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
oğuzhan
Aralık 28th, 2008 at 9:35 am

güzel herkesin okumasını isterim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
batuhan
Aralık 30th, 2008 at 10:28 am

özgürlügün önemini anlatıyor ama çok uzun bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
sagocualptug15
Ocak 6th, 2009 at 11:17 am

sıkıcı ama çok şey anlatıo buradan sagoculara msnem alptug_world@hotmail.com

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
zeyno
Ocak 7th, 2009 at 3:35 pm

üf çok uzun siz yakın da batarsınız

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
selin
Ocak 10th, 2009 at 4:00 am

:D:D bncede yaf özet dediğin kısa bişi olur bnm bldiim bu ne bunu ypcağnıza ktbın hpsini koysaydınız yane bu ne

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
büşra
Ocak 10th, 2009 at 5:25 am

bence çok güzel bir site bütün herkeze tavsiye ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
adsız
Ocak 12th, 2009 at 4:24 pm

bu kitabi okumadığıma pişmanım keşke daha önceden okusaydım herkese tavsiye ederim….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
m3l3q
Ocak 14th, 2009 at 2:28 pm

puff bu nee yaaa bu daha özeti kendini okusanız sıkıntıdan patlarsınız yaa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
mert
Ocak 21st, 2009 at 1:04 pm

konusu çok uzun gıcık oldum pok gibi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
AYSU
Ocak 29th, 2009 at 5:51 am

BN BU KİTABI VALLA OKUDUM
263 SAYFA FALANDI SÜPER BİŞE BAĞLILIK YAPTI OKULDA HEP ONDAN BAHSEDİYORUM Bİ GÜN 2 DER BOYUNCA ONNUN ÖZETİNİ ÇIKARDIM LTFN OKUYUN GERÇEKTEN HARİKA Bİ KİTAP UZUN AMA BİRAZ OKUDUKÇA HEYECAN VERİYO AMA ÖLE ÇOK KÖTÜ POK GİBİ YAZANLAR KİTAP OKUMAYI SEVMEYENLERDİR DEMİŞ OLAYIM

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
sanene
Şubat 4th, 2009 at 4:49 am

ya simdi beyaz diş ile vahşetin çağrısı aynımı? yardım pls

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
murat
Şubat 5th, 2009 at 2:52 am

bence çok güzeldi herkesin okumasını tavsiye ederdim adamlar çok da güzel özet çıkarmışar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
samet
Şubat 5th, 2009 at 9:41 am

çokkkkkkkkkkkkkk güzel yaaaaaaaaaaaaaaaaaa herkesin okumasını isterim hiç kimsede iğrenç diyemez buna çünkü bu çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
gzl kıss
Şubat 5th, 2009 at 11:17 am

ıyy okuyamıyorumm çok uzun yazamicam

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
İdas
Şubat 8th, 2009 at 5:07 am

Bu kitabı okumadan,hele hele özetini bile okumaya katlanamadan eleştirenleri kınıyorum ve yuh diyorum .Ben kitabı okumuştum,elimden bırakmadan bitirdiğim bir kitaptı.Mücadeleyi,güvenmeyi,sevmeyi,bir yere ait olmayı,vahşeti,iliklerinize kadar hissedeceğiniz muhteşem bir kitap.Bu kitaba olumsuz laf söyleyenin algılama özürlü olması kuvvetle muhtemeldir.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
buse
Şubat 17th, 2009 at 8:21 am

arkadaslar bence hic uzun degil cok guzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
buse
Şubat 17th, 2009 at 8:21 am

arkadaslar bence hic uzun degil cok guzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
mefsen
Şubat 22nd, 2009 at 11:10 am

ewet yaaa kitabı okusam daha iyidi yani

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
seda
Şubat 23rd, 2009 at 3:14 pm

yha çok uzun ama güzel okudum birazda kısa olsaydı mükemmel olurdu bide beyenmeyenlerde lütfen diğer arkadaşlarımıza saygı göstersin:):):)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
ela
Mart 2nd, 2009 at 12:03 pm

abe çok uzun beaaaaaaaa bunun daha kısası yok mu :)))))))

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
ultraaslan
Mart 6th, 2009 at 3:00 am

bence jack london’un diğer romanları gibi mükemmel bir eser herkese okumasını tavsiye ederim:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
ultraaslan
Mart 6th, 2009 at 3:02 am

O pok gibi diyenlerde bence hiç kitap ve hayvan sevigisi yok çünkü hayvan sevgisi olanlar bu eserleri okurlar ve benim gibi çok beğenirler:D

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
büşra
Mart 11th, 2009 at 11:50 am

bence iğren. bi kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
selahattin
Mart 14th, 2009 at 12:51 pm

abi saolasın ben 8e gidiyorum sınavda bunun özeti sorulacak bende bari çıktısını alıp kopya çekerim:D k5

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
hgdbn
Mart 17th, 2009 at 8:20 am

bu kitaplar güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 5 votes)
nazlı
Mart 21st, 2009 at 1:06 pm

bu neee çokkk uzunnnnnn:(:(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 6 votes)
buse
Mart 31st, 2009 at 6:08 am

bence çok kısa ve çok güzel.etkileyicive aynı zamanda da sürükleyici

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
fatih
Nisan 6th, 2009 at 2:24 pm

iyi de bu vahşetin çağrısının özeti değil ki beyaz dişin özeti

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 25 votes)
akın
Nisan 12th, 2009 at 4:29 pm

ozeti uzun bulanlar ıcın soluorum alıp elınıze okusaydınız kendınız ozetini cıkarırdınız. ama siz hazıra alısmısınız nese bu yolda devam edın sbs de yada oss de artık paragrafın ozetını indirirsınız. ben bu kıtabı ve jack london ın tum eserlerını okudum ve odtu deyım=)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -18 (from 36 votes)
akın
Nisan 12th, 2009 at 4:33 pm

ya bu arada yanlıs hatırlamıyorsam mıtsah gri kuduzun ogluydu ama okuyalı cook oldu emın deılım sıte admınlerının elıne saglık.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 21 votes)
yyasin
Nisan 15th, 2009 at 3:35 pm

yha gençlik bu özeti bulduğunuza sükredin bu ozet cimri kitabının özeti yanında hiç bişey kalır

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -15 (from 19 votes)
ipek
Nisan 16th, 2009 at 9:24 am

ben çok beğendim arkadaşlar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 17 votes)
lolişşş
Nisan 19th, 2009 at 9:04 am

beyaz dişlen bu vahseti aynı mı sandın yavrum öle deeeel işte

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 19 votes)
uğur
Nisan 25th, 2009 at 10:06 am

anlayan anlar kıtabı bence harıka bı kıtap herkese tavsıye ederım ayrıca cok ta guzel anlatılmıs kahramanlar cok ayrıntılı ıncelenmı mukemmel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 14 votes)
yasemin
Mayıs 2nd, 2009 at 6:41 am

vahşetin çağrısı ayrı bayaz diş ayrı bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 15 votes)
afranur
Mayıs 19th, 2009 at 11:55 pm

bence çok güzel herşey için teşekkürler renkler ve zevkler tartışılmazzzz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 13 votes)
merve
Mayıs 23rd, 2009 at 1:00 pm

Bence çok güzel bir kitap ve kitapla ilgisi var teşekkürler çok lazım olsu elllerinize sağlık.Emeği geçen herkese teşekkürler.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 11 votes)
merve
Mayıs 23rd, 2009 at 1:03 pm

Bence çok güzel bir kitap ve kitapla ilgisi var teşekkürler çok lazım oldu elllerinize sağlık.Emeği geçen herkese teşekkürler.Okumadan yorum yapmayın.Süper bir kitap okumnızı tavsiye ederim.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 12 votes)
adanalı
Mayıs 24th, 2009 at 1:19 am

çok müthiş bir kitap okumasl çok zevkli ve heyecanlı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 11 votes)
halil
Eylül 2nd, 2009 at 5:22 am

bu kitap kadar güzel bi roman okumadımç

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 15 votes)
GÖKSU
Eylül 23rd, 2009 at 1:28 pm

güzel VALLAHA ÇOK BEĞENDİM…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
GÖKSU
Eylül 23rd, 2009 at 1:31 pm

ben çok beğendim çok güzel yabancı biri yazsa bileçok emek verilmiş ve üstünde baya çalışılmış bir hikaye beyenmemek elde de değil daha önce çok hikaye okudum ama bunun gibideğil yapanın elerine sağlık

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 11 votes)
garıp16
Ekim 13th, 2009 at 12:01 am

Alıp kitabı okuyun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 11 votes)
ali
Ekim 18th, 2009 at 10:08 am

hiç beğenmedim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 13 votes)
sxasdxas
Ekim 28th, 2009 at 5:40 am

yalan söylemeyelim lütfen kitapın aynısını ortaya koymuştur bence

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
karslanos
Ekim 31st, 2009 at 2:09 am

benim için uzun bir hikaye özeti üzgünün ben daha ilköğretim öğrencisiyim :(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 12 votes)
:) (:
Kasım 1st, 2009 at 5:54 am

Herkez diye yazılmaz herkes diye yazılır.

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
leyla
Kasım 3rd, 2009 at 9:38 am

okumadım ama öyle şeyler çooook dikkatimi çeker belki güzeldir

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 10 votes)
leyla
Kasım 3rd, 2009 at 9:39 am

😡
güzel bi cevap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 11 votes)
mIStıkkKk...
Kasım 17th, 2009 at 11:16 am

BEN İLkOkUl 5E giDerKEN HOcAM MutLAka HERKes Kitap ÖZet dEfTERİ alCAk deDİ ebn aLDIM okUDUğUM buTun KitaPALrı YAzDIm ORta OKulA geÇİnce ben LZIM oLMAS dEDiM karDESime LAZım OLDU BENDe  sAYfaLARI yIRTTım onDan SOnA orat OkuL hocaSI dA SizziN ilKokuL  ÖZetd EfteriNDİZdekİ KiTAPları BAN aweriN DEDi BENDE Sap Gİbİ kaldıM BU Sİte sayesiNDE ÖDewimİ yapabİLDim 
ADmiN tSk….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 11 votes)
gizem
Kasım 17th, 2009 at 12:03 pm

bu kadr uzun özetmi olur bee 2 saattir oku oku bitmedi bn bunu hoca ya verirsem kesin cakar offf ya napcam bnnn:):(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 13 votes)
gizem
Kasım 17th, 2009 at 12:04 pm

kitabın özeti buysa tamamı ne kadr acaba ?????? :):(:):)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 16 votes)
quarter victoria
Aralık 7th, 2009 at 5:17 am

o kitabım 1 TL sini bile bulamayanlar var bunu biliyormusun kardeşim???

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 12 votes)
jackson maria
Aralık 7th, 2009 at 6:10 am

katılıyorum sana kardeşim çoq biliyorlarsa kendileri yazsınlar dimi yha!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
kevser
Aralık 7th, 2009 at 7:42 am

cok güel kıtap okurken kendimden geçtim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 12 votes)
melek
Aralık 9th, 2009 at 10:54 am

bence güzel ama biraz kısa olsaydı benim için daha iyidi yarına kadar özet yazmassam adım melih olucak bizim türkçe öğretmeni gerçekten acımasız ben istanbulda bir kız öğrencisiyim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 16 votes)
admin
Aralık 25th, 2009 at 12:07 pm

Beyaz diş ile vahşetin çağrısı kitapları aynı kitaplar zaten.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -12 (from 22 votes)
bezmara
Aralık 26th, 2009 at 5:33 am

güzel ama biraz uzun fazla uzun hikaye özetleri fazla yazmayım ama MÜTHİŞŞŞŞŞŞŞ olmuş!!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)
kaan
Aralık 28th, 2009 at 9:58 am

bunu kim yazmışsa çok kötü değildi yani kötü yazmış

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 9 votes)
YAVUZ
Ocak 13th, 2010 at 4:28 am

Arkadaslar ben bu kitabın birini okudum bana beyaz diş le vahşetin çağrısı aynı gibi geldi ben beyaz dişi okudum çok beğendim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)
YAVUZ
Ocak 13th, 2010 at 4:30 am

BYAZ DİŞ 207 SF MÜTHİŞ HAYATIMDA OKUDUUM İLK KİTAB GECE UYUYAMADIM BİLE MÜTHİŞ Tİ KISACA

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
YAVUZ
Ocak 13th, 2010 at 4:33 am

GİZEM EĞerR KİTABI OKURSAN FİKİRLERİN TAMEMEN DEĞişir

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
gamze
Ocak 31st, 2010 at 2:03 pm

Kitabın sonunda bittim. İki göz iki çeşme oldum. Tek kelimeyle harika…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
gamze
Ocak 31st, 2010 at 2:04 pm

Arkadaşlar beyaz diş de en az bu kitap kadar güzel. Oda harika bir Jack London eseri…

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
habibe
Şubat 5th, 2010 at 1:16 pm

hikaya neyi antatır

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 16 votes)
büşra
Şubat 7th, 2010 at 4:22 am

ağlıyacağım(::(::

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
aLpeRen
Şubat 17th, 2010 at 4:59 am

arkadaslar beyaz diş ve vahşetin çağrısı ayrı kitaplardır

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
sefa
Şubat 23rd, 2010 at 9:50 am

jack londonun beyaz diş kitabıyla bunun arasında benzerlik var ama aynı deil salma alperen 😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
halilmert
Mart 14th, 2010 at 2:27 am

kısa demiştim ama bu uzun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
sumbit
Mart 21st, 2010 at 8:28 am

akın says sana söylüyom kitabı okuduysan özet sitesinde ne işin var+sbs-össdene yabarsak yabarız derdi senimii gerdi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
dmt
Mart 23rd, 2010 at 10:08 am

yazılıda çıkıcaktı saolun özeti okudum ama adı okudu olsun die neyse artk kopya fln soruyu yapcaz ama tatilde okucam bu kitapı………

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
assassin (ercan)
Nisan 19th, 2010 at 11:51 am

ben kitabı okumutum yarın 2 sınavım vardı 1 rine çalışım zetini burda okudum sperr bi kitap şah damarlar kopuyor arıntılı çok güzel brem 325 sflığını okudum okadar güzel bir kitap ki okuyun bunlan kalmayın 😀 bence

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
buse
Nisan 19th, 2010 at 11:55 am

heyy uzun dudk = lip-lip olması gerek miyormu ?** AMA ONUN DIŞINDA GÜZEL BEN KİTABI OKUDUM :) okuyun kesinlikle sonlarında ağlıycaktım :( yavruları :) fln var ya ona sırnaşıyorlar oda yüzlerini yalıyor 😛 güzel bir hikaye kesin okuyun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
berk
Nisan 19th, 2010 at 12:05 pm

way be bütün sınıf burdaymış buse- ercan buse sen ineyin tekisin dev sitelerinde ne işin var hemde akşam 10.30 de hadi sensüt iç uyu xD bu arada sağlun yazılıdan 90-70 alırım akın bu arada her şey sbs değildir olm sen askerde daya yersin epey muhahahahaha XD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
buse
Nisan 19th, 2010 at 12:11 pm

gizem sana acıyorum 0 basıcak hocan 😀 çok ta umrumda okusaydın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
hakan
Mayıs 1st, 2010 at 10:51 pm

bu ne kadar uzun yaaaaa yazamam ben bunu….

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
fatihhan
Mayıs 9th, 2010 at 2:05 am

biz özet yazdık destan deil maşallah destan çıkarmışlar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
kadir
Mayıs 30th, 2010 at 1:39 am

tam istediğim gibi ama çok uzun yarısını anca yazarım heralde :((

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Enés Aktas RonaLdo xD
Mayıs 30th, 2010 at 10:41 am

siz ozet cıqarmayın héMén Hazıra Kacın né oLur Lan surda aDam qıbı oturup Hikayé okusanız ondan sonra Özét cıkartsanız ama yok bén hazırı warqén okumaya Né Gerék war dérsén sbs’dede internetten yazarsınız özétı xD
özénty qéncLık

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)
muhammed
Haziran 5th, 2010 at 4:38 am

bu öykü öyle bi hoşki hiç kimse düşünemez

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
yunnus
Haziran 10th, 2010 at 10:45 am

beyaz dişle bu kitap aynı mı deilmi herkes farkli bişe sölüyor…..!!!!!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
can
Kasım 1st, 2010 at 6:24 am

söylediğin doğru akın arkadaşım ama bunu bir de ingilizceye çevireceğim .kelime hazinemizde eksikler var çevirince yanlış oluyor .

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
ela
Kasım 1st, 2010 at 6:25 am

niye bu çevirenler de insan. bu çevirenlerin kelime hazinesi çok mu geniş.can ARKADAŞIM

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
Bilge
Kasım 4th, 2010 at 7:43 am

çok uzun ben biraz kısa özet istiyorum :S

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
gamze genç
Kasım 21st, 2010 at 4:55 am

mükemmel bir kitap beyaz dişi okudum şimdi sira vahşet,n çağrısını okuycam beyaz dişi tavsiye ederim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
gamze genç
Kasım 21st, 2010 at 4:57 am

evet harika çok haklsımn

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
yelda
Kasım 22nd, 2010 at 9:51 am

mitsah gri kunduzun oğludur tamammı çalışanı değil

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
sjr
Aralık 1st, 2010 at 8:15 am

aynı deil “zaten”

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
TANER
Aralık 5th, 2010 at 11:47 am

efendım gzl kıtab

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
nihal
Aralık 5th, 2010 at 11:48 am

(-_-)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 19 votes)
encılov
Aralık 5th, 2010 at 11:49 am

😀

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -10 (from 18 votes)
duygu
Aralık 12th, 2010 at 2:21 am

çooookkk işime yaradı allh razı olsun grçekten süperrr olmuşş çok çok tşkkürlerrr

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 20 votes)
tr
Aralık 20th, 2010 at 9:36 am

yess süperrr

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 20 votes)
tr
Aralık 20th, 2010 at 9:37 am

ewtt

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -13 (from 19 votes)
polatlı lı
Aralık 21st, 2010 at 1:28 pm

güzel kitap her sayyfası macera arkadaşlar macera kitapları varsa önerirmisiniz (teşekkürler) 😀 :=)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 17 votes)
birol diyor ki: siz salaksınız
Ocak 7th, 2011 at 12:15 pm

ben bunun özetini istiom ayı ana sını değil 😀 😉 :)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -14 (from 22 votes)
birol diyor ki: siz salaksınız
Ocak 7th, 2011 at 12:16 pm

:-)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -14 (from 18 votes)
birol diyor ki: siz salaksınız
Ocak 7th, 2011 at 12:16 pm

şşııştt kız sana demedim sakız böhöhöhöhö

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -21 (from 21 votes)
ece
Ocak 11th, 2011 at 11:27 am

çooook harika şu ana kadar gördüğüm en ayrıntılı beyaz diş özeti çok işime yaradı saolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 24 votes)
gsforever
Şubat 2nd, 2011 at 7:08 am

çok güzell sağolun ama olay nerde geçiyor ve zamanı nedir???

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 14 votes)
mertcan taçyıldız
Şubat 2nd, 2011 at 7:17 am

çok işime yaradı çok sağolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 15 votes)
berker diyorki :D
Şubat 11th, 2011 at 8:22 am

çok güzel bir kitap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 14 votes)
Teşekkürler
Mart 7th, 2011 at 7:00 pm

Gerçekten Çok Teşekkürler Çok Güzel Anlatmışsın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 15 votes)
bencik
Mart 20th, 2011 at 11:39 pm

çok güzel bir kitap ama flimş olsa daha güzel olacah….. inşallah flimide çıkar…:)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 11 votes)
bencik
Mart 20th, 2011 at 11:41 pm

inşalah güzel bir filimide olur..)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 15 votes)
bencik
Nisan 5th, 2011 at 9:47 am

sürgün mağrasında bir gün

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 12 votes)
bencik
Nisan 5th, 2011 at 9:48 am

bide bir kadını sex günlükleri internetten yaz çıkar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
~~~~
Nisan 17th, 2011 at 3:38 am

çok müthiş demi aynı sörvayvur gibi

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 15 votes)
zeki kurt
Mayıs 9th, 2011 at 5:22 am

g€rç€kt€n çok güz€l kitæb

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 17 votes)
furkan
Mayıs 22nd, 2011 at 6:34 am

bencede çok güzel bu kitap bende var ama adı beyaz diş vahşetin çagrısı degildi.. ^_^

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 13 votes)
Sezen
Eylül 13th, 2011 at 11:32 am

valla ben kısa birşey istiyorum nasıl bulucam LAN!

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -8 (from 20 votes)
fatma inci
Ekim 23rd, 2011 at 5:53 am

gerçekten de çok güzel

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
abdullah
Ekim 25th, 2011 at 11:02 am

bence gayet güzel ama kitabın basını pek anlatmadan gecmişsin ama ana konu gayet net kitap hakkında hiç bilgi sahibi olmayan kişiler boşuna okumayın önce konusunu falan buln araştırın teşekkuler..

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 13 votes)
alemdar
Kasım 28th, 2011 at 2:04 am

süper İŞİME yaradı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 29th, 2011 at 10:35 am

cok güzel arkadaşlarımada tavsiye edicem

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 29th, 2011 at 10:36 am

ne biçim yorum yzmışsın

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 29th, 2011 at 10:37 am

salakmısın sörvayvurla ne alakası var

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 29th, 2011 at 10:37 am

salak ne biçim okumuşsun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 29th, 2011 at 10:38 am

süper kitap ama sen neden süper değilsin taner sütü

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 29th, 2011 at 10:39 am

kısayı napıcan uzun yap notu kaaaaap

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
alemdar
Kasım 30th, 2011 at 2:47 am

DÜZGÜN KONUŞ SEZEN

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
davut
Aralık 1st, 2011 at 6:17 am

çok güzer olmuş çok beyendim

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
canan
Aralık 5th, 2011 at 8:03 am

bune be kıtbn kndisini okusam aynı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -9 (from 11 votes)
merve
Aralık 22nd, 2011 at 11:39 am

degilmi canan olmamış

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
batıkan
Aralık 25th, 2011 at 1:16 am

çok işime yaradı saolun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)
rozerin
Ocak 2nd, 2012 at 12:29 pm

müthişti okumayan maldır

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -7 (from 7 votes)
zeynep
Ocak 3rd, 2012 at 4:27 am

kısa olmalı…… bnce çook uzun

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 5 votes)
asd
Ocak 4th, 2012 at 10:00 am

saolun ödeve yardımcı oldunuz :DD

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 6 votes)
ismim bir sır
Ocak 8th, 2012 at 7:48 am

almış itabı önüne yazmış aynısını özeti okuyupta özet çıkarmak zorunda kalıyoruz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
sibel
Ocak 13th, 2012 at 2:42 am

birde olayın geçtiği yerleri söyler misiniz?

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 13 votes)
umutsuz aşık
Ocak 13th, 2012 at 2:43 am

lütfen olayın geçtiği bir yer

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 11 votes)
duru
Şubat 3rd, 2012 at 3:24 am

çok uzun bi özet çok çok uzunlar diyer siteler de daha kısa

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 9 votes)
MRB
Şubat 5th, 2012 at 12:43 pm

kısaa olması lazım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 6 votes)
safiye
Şubat 8th, 2012 at 3:37 am

çok işime yaradı

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 7 votes)
rgr
Şubat 29th, 2012 at 10:18 am

Macera tutkusuyla yola çıktığı geminin batmasıyla minik insanlar ülkesine düşen Gulliver; ilk yolculuğunda Lilliput’lulara yardım etmesine karşılık, onların düşmanı olan Blefuscudia ülkesi insanlarını tamamen Lilliput’luların kölesi yapmadığı ve karşı tarafın donanmasını ellerinden aldığı için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Zorlukla İngiltere’deki evine dönen Lemuel, yeniden değişik heyecanlar yaşamak isteğiyle dolunca bu kez Hindistan’a gitmek amacıyla “serüven” adlı bir gemiye biner. Gemi yolda kaybolarak bir sahile çıkarlar. Gulliver, diğer yolcu ve gemicileri de kaybederek kendisini devler ülkesinde bulur. Burada bir köylü kendisini farkedip alarak evine getirir ve dokuz yaşındaki kızı Glumdalclitch’i eğlendirmesi için alıkoyar. Brombdingnag ülkesindeki devler, Lilliput halkına karşıt, kaba ve hoyrat insanlardır. Glumdalclitch’in babası Gulliver’i diğer devlere kafes içinde sergileyerek para kazanma hevesindedir. Birgün adam onu kraliçeye satar. Gulliver küçüklüğünden dolayı ezilme, farelere yem olma gibi çeşitli tehlikeler içinde yaşamaktadır. O ülkeden de kaçmayı başaran Lemuel, ülkesine döner ama yine birgün yollara düşecektir: Bu kez korsan saldırısına uğrayan gemisinden alınıp tek başına bir sandalla denizin ortasına bırakılır. Zorlukla çıkabildiği Barnibaldi adlı uçan adada yaşayan Laputa ülkesinin insanları hayatta sadece iki şeyle ilgilenmektedir: müzik ve matematik. Burada da giysileri vücutlarına uymayan, evleri ters duran normal boyuttaki insanların yaşadığı soyut bir dünyanın içinde bulur kendisini. Bu dünyada her şey tersine işlemektedir. Bu ülkede de çeşitli serüvenler yaşayan Lemuel Gulliver sonunda insanlardan soğumaya, giderek nefrete dönüşen bir tepki duymaya başlar. Onu, bu d

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 7 votes)
asd
Ekim 21st, 2012 at 1:27 am

arkadaşlar nie cok uyun bunlar kısa lazım

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
DİLA
Mayıs 4th, 2013 at 8:48 am

ne olur yer ve zamanı da yazın :(

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
Dilan
Mayıs 4th, 2013 at 8:51 am

çok doğru söyledin kitabın özetini istiyok upuzun bir şey çıkıyo zaten kitabı okusak aynı çok fazla bi fark yok

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)
özlem
Mayıs 24th, 2013 at 3:05 pm

uzun olması iyi çünkü kısalar gereksiz hemen bitiriyolar

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
asdf
Ağustos 30th, 2013 at 3:54 am

yalnız beyaz diş ve vahşetinin çağırısı farklı kitaplar burada beyaz diş anlatılmış

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
nisfr
Ekim 31st, 2013 at 1:15 pm

w. scoot yargıç değil onun babası yargıçtır

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Polatcan
Kasım 19th, 2013 at 8:15 am

usta yaw bu romanın geçtiği yer ve zaman hakkında yardımcı olabilirmiyiz

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
tekin81
Nisan 25th, 2014 at 8:20 am

uzun olsaydı .d

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Yorumunuzu bırakın